Sáng ngày 11/01, Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đến dự có lãnh đạo Cục thuế tỉnh, đồng chí Nguyễn Thăng Long - PBT Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế thị xã.

    Năm 2020, mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh nhưng được sự quan tâm của Cấp ủy, chính quyền các địa phươmg, sự nỗ lực của Hội đồng tư vấn thuế các phường, xã cùng sự đồng thuận của các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp và người nộp thuế nên ngành thuế đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác thu Ngân sách trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao của các địa phương.

Ông Phạm Quốc Dũng - Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực TX Hồng Lĩnh - Can Lộc báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

    Tổng thu Ngân sách năm 2020 của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc đạt 312 tỷ 116 triệu đồng, đạt 132% kế hoạch Tỉnh giao, đạt 168,5 % kế hoạch pháp lệnh. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn Can Lộc đạt 210,4 tỷ đồng đạt 130,7 % dự toán tỉnh giao, đạt 170 % dự toán pháp lệnh; thu ngân sách trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh là 101 tỷ 700 triệu đồng, đạt 136,7% dự toán tỉnh giao; 164% dự toán pháp lệnh. Riêng ở thị xã Hồng Lĩnh, thuế, phí chiếm 113,7% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất bằng 199% kế hoạch. Một số chỉ tiêu thu vượt kế hoạch như thu xí nghiệp quốc doanh bằng 388 % kế hoạch; thuế trước bạ đạt 123% kế hoạch; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 120 % kế hoạch...

    Để đạt được kế hoạch được giao, thời gian qua Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc đã phối hợp tốt với các phòng, ban ngành đoàn thể, các phường, xã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần quyết tâm cao, triển khai nhiều giải pháp quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, chú trọng tuyên truyền, cải cách hành chính, giám sát, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế của Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc đạt khá toàn diện, tăng so với năm trước.

Đồng chí Bùi Quang Liêm - Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc phát biểu tham luận

    Để đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021, được HĐND tỉnh giao là 225,4 tỷ đồng. Trong đó, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 76,4 tỷ; huyện Can Lộc 149 tỷ. Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc đã phát động phong trào thi đua và triển khai các giải pháp, trọng tâm đó là tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp công tác thuế; thực hiện tốt công tác quản lý và kê khai nộp thuế, phí đầy đủ kịp thời theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Tăng cường công tác giám sát, kê khai, kiểm tra thuế, tiếp tục làm tốt cải cách hành chính thuế, thường xuyên nắm bắt thông tin, đối thoại đối với người nộp thuế, công khai và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách thuế. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phấn đấu hoàn thành xuất sắc thu Ngân sách được giao.

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

    Tại hội nghị, các đại biểu của 2 đơn vị thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc đã phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đã khẳng định sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện, thị đến cơ sở, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh nộp thuế. Đồng thời tập trung phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân tồn tại làm ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách, đó là công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ở một số đội thuế chưa quyết liệt, hoạt động của hội đồng tư vấn thuế một số phường, xã chưa đồng bộ, sự phối hợp giữa đội thuế và chính quyền địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan về thuế chưa nhịp nhàng, ý thức chấp hành kê khai, nộp thuế của một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn hạn chế, công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế tuy đã triển khai quyết liệt nhưng hiệu quả chưa cao. Năng lực trình độ của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, thiếu tính sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ...

UBND thị xã trao giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách năm 2020

    Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2021, Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh - Can Lộc cần tiếp tục phát động phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận để triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm với kết quả cao nhất.

    Tại hội nghị, lãnh đạo Cục thuế tỉnh và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc đã biểu dương, trao tặng phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 345.995
    Online: 37