Chiều ngày 3/11, Thường trực Đảng ủy phường Trung Lương phối hợp với Thường trực UBMTTQ phường tổ chức hội nghị công bố, thảo luận góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Gần 100 người là đoàn viên công đoàn, hội viên Hội nông dân, phụ nữ và đại diện các tổ chức, cơ quan và các tổ dân phố thuộc phường Trung Lương.

    Tại hội nghị sau khi đồng chí Phạm Hồng Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy công bố dự thảo, công bố địa chỉ truy cập nghiên cứu dự thảo và nêu đề dẫn xin ý kiến tham gia góp ý, các thành phần tham gia hội nghị với tinh thần phấn khởi trách nhiệm cao đã góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện của Đảng.

    Với 9 lượt ý kiến góp ý tại hội nghị đã cơ bản đồng tình nhất trí cao với nội dung dự thảo các văn kiện. Đặc biệt là đánh rất cao và vui mừng phấn khởi với những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những thành quả đó đã nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã tạo niềm tin tưởng lớn lao trong cán bộ Đảng viên và Nhân dân. 

    Hội nghị đã góp ý sâu sắc vào một số nội dung quan trọng cần phải nghiên cứu xem xét bổ sung vào văn kiện về quan điểm lãnh đạo trên các lĩnh vực đó là:

    Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, tuy vậy tại đại hội này đề nghị tiếp tục có quan điểm sâu sắc rõ ràng và kiên quyết hơn giữa mối quan hệ phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, tuyệt đối không đánh đổi ô nhiễm môi trường lấy phát triển kinh tế, không nên tiếp tục cho chủ trương xây dựng các  dự án thủy điện nhỏ dẫn đến giảm diện tích rừng nắn dòng chảy can thiệp sâu vào quy luật tự nhiên dễ dẫn đến các thảm họa thiên nhiên với đời sống con người.

         Về phát triển nguồn nhân lực cần có chủ trương rõ ràng hơn giữa nhân lực chất lượng cao với nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời với giải quyết vấn đề này phải có chiến lược đổi mới giáo dục phù hợp cho dài hạn và trước mắt mới giải quyết được vấn đề nguồn nhân lực; về vấn đề nhân lực cần có chủ trương đồng bộ giải quyết dứt điểm việc bố trí con người thực hiện các nhiệm vụ trong các cơ quan Đảng, nhà nước nhất là đối với việc bố trí các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, trong thực tiễn việc bố trí theo bằng cấp nhưng năng lực thực tiễn không tương xứng với bằng cấp, xử lý tình trạng sử dụng bằng giả.

Về an sinh xã hội, cần phải nghiên cứu kỹ hơn về chủ trương đầu tư để giải quyết có hiệu quả hơn về chính sách hỗ trợ người nghèo để thoát nghèo bền vững, nếu chủ yếu duy trì chế độ trợ cấp, miễn giảm, ưu tiên như hiện nay dễ dẫn đến thiếu công bằng xã hội và không giải quyết được tốt chính sách giảm nghèo. Về phát triển nền nông nghiệp, cần tập trung đầu tư khoa học kỹ thuật và nguồn lực xây dựng nền nông nghiệp sạch. Hiện nay quy mô nhỏ, thị trường xuất khẩu thiếu bền vững, chất lượng hàng hóa thấp chưa xứng đáng với tiềm năng lợi thế của một nước nông nghiệp có từ lâu đời./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 866.766
    Online: 55