DANH SÁCH

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Tại thị xã Hồng Lĩnh

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại UBND thị xã:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Huy Hùng

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh

0977887755

hungnh.hl@hatinh.gov.vn

 

2. Cán bộ đầu mối tham mưu công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tại UBND thị xã Hồng Lĩnh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Hoàng Thế Hùng

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh

0982773245

hungvhhl@gmai

 

3. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại UBND các phường, xã:

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

UBND phường Bắc Hồng

Nguyễn Viết Khanh

Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng

0912517197

khanhnv.hl@hatinh.gov.vn

2

UBND phường Nam Hồng

Trần Quốc Chế

Chủ tịch UBND phường Nam Hồng

0913201678

chetq.hl@hatinh.gov.vn

3

UBND phường Đức Thuận

Lê Hồng Thành

Chủ tịch UBND phường Đức Thuận

0943349654

thanhlh.hl@hatinh.gov.vn

4

UBND phường Trung Lương

Nguyễn Công Lộc

Chủ tịch UBND phường Trung Lương

0978310818

locnc.hl@hatinh.gov.vn

5

UBND phường Đậu Liêu

Thái Lương

Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu

0982328007

Thailuong04121977 @gmail.com

6

UBND xã Thuận Lộc

Bùi Quang Liêm

Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc

0945063206

liembq.hl@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 3.598.406
    Online: 33