Thời gian qua, thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai nhiều giải pháp huy động và tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời tăng cường công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp lý, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, thị xã Hồng Lĩnh cũng đã có nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư về trên địa bàn.

Phối cảnh nhà máy Bia Hồng Lĩnh - Nghệ Tĩnh

Theo số liệu thống kê: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 725 tỷ đồng, bằng 67,1% kế hoạch năm, tăng 100,8% so với cùng kỳ. Trong đó vốn khu vực nhà nước 143 tỷ đồng, bằng 71,5% KH, tăng 16,7% so với cùng kỳ; vốn doanh nghiệp và xã hội hóa đầu tư 410 tỷ đồng, bằng 68,3% KH, tăng 388 % so với cùng kỳ; vốn dân tự xây dựng 172 tỷ đồng, bằng 61,4% KH; tăng 11,4% so với cùng kỳ;

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh

Bên cạnh đó, thị xã Hồng Lĩnh cũng đã có nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư về trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, thị xã Hồng Lĩnh thu hút mới 6 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký 1576 tỷ đồng:  Gồm Dự án Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh 1.215 tỷ đồng;  Dự án Nhà máy sản xuất bu lông, đinh vít công nghệ cao tại Cụm CN Nam Hồng gần 16 tỷ đồng; Dự án trang trại nuôi gà thịt chất lượng cao tại xã Thuận Lộc 576 triệu đồng; Dự án Nhà máy sản xuất thùng xốp EPS tại Cụm CN Nam Hồng gần 15 tỷ đồng; Dự án Xưởng cơ khí sản xuất các cấu kiện thép tại CCN Nam Hồng, phường Đậu Liêu 5,7 tỷ đồng; Dự án Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 6, 7 phường Đậu Liêu 323 tỷ đồng; tăng 3 dự án so với cùng kỳ, số vốn đăng ký tăng 467% so với cùng kỳ; có 6 dự án đã nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, hiện nay cấp có thẩm quyền đang xem xét, thẩm định. 6 tháng đầu năm, thị xã Hồng Lĩnh cũng đã thành lập mới 18 doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân 7,9 tỷ đồng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.761.564
    Online: 18