Trụ sở: Số 102 - Đường Nguyễn Ái Quốc - Thị xã Hồng Lĩnh

CHỦ TỊCH:

Ông Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH:

Ông Nguyễn Quang Vinh

Ông Đặng Minh Khang

CÁC BAN HĐND:

1. BAN KINH TẾ XÃ HỘI:

Phó Ban: Bà Lê Hồng Hạnh

2. BAN PHÁP CHẾ

Phó Ban: Ông Lê Ngọc Thạch

Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 485.296
Online: 52