Trụ sở: Số 102 - Đường Nguyễn Ái Quốc - Thị xã Hồng Lĩnh

CHỦ TỊCH:

Ông Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH:

Ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên BTV Thị ủy

CÁC BAN HĐND:

1. BAN KINH TẾ XÃ HỘI:

Trưởng ban: Ông Đặng Minh Khang

Phó Ban: Bà Lê Hồng Hạnh

2. BAN PHÁP CHẾ

Trưởng ban: Ông Hoàng Bá Khang - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

Phó Ban: Ông Nguyễn Quốc Dũng

Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 1.512.221
Online: 35