UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
1. UỶ ban mặt trận tổ quốc
Chủ tịch: Ông Đặng Ngọc Huấn
Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Huy Cường, Ông Nguyễn Văn Liên
2. Hội Liên hiệp phụ nữ
Chủ tịch: Bà Đinh Thị Hương
Phó chủ tịch: Bà: Nguyễn Thị Xoan
3. Hội Cựu chiến binh
Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hồng
Phó chủ tịch: Ông Bùi Bình, Ông Nguyễn Ngọc Đường
4. Hội Nông dân
Chủ tịch: Ông Lê Đình Phượng
Phó chủ tịch: ông Trần Đức Thọ
5. Đoàn Thanh niên
Bí thư: Bà Nguyễn Thị Thắm
Phó bí thư: ông 
6. Liên đoàn lao động
Chủ tịch: Bà Võ Thị Kim Anh
Phó chủ tịch: Bà Lê Thị Thu Hương.

问卷调查展示 问卷调查展示

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
%
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

投票总数: 53

投票已禁用,因为调查已于16-1-1 上午7:31过期。

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 1 7 1 2 6 0 8
Hôm nay: 2.754
Hôm qua: 17.623
Tháng này: 260.855