Ngày

Thứ

Nội  dung

Đơn vị

chuẩn bị

Người

chủ trì

25

2

Sáng:- Giao ban UBND Thị xã.

- Tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (từ ngày 25 - 27/6/2018).

Chiều: Giao ban Thường trực Thị ủy.

Văn phòng

BCĐ kỳ thi

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Chủ tịch

26

3

Sáng: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Chiều: Họp BTV Thị ủy nghe tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

 

27

4

Sáng: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X và 09 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chiều: Họp Ban chỉ đạo kỷ niệm 70 năm ngành Kiểm tra Đảng.

- Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm; xét thi đua năm học 2017 - 2018; đánh giá phân loại cán bộ quản lý giáo dục năm học 2017 - 2018; xem xét bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục.

 

 

 

 

 

Ph. Nội vụ

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Chủ tịch

 

28

5

Sáng: Họp Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh.

Chiều: Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy.

 

 

29

6

Sáng: UBKT Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018.

Chiều: Hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, khoa giáo 6 tháng đầu năm.

 

 

30

7

Nghỉ thứ 7

Các Đoàn công tác của BTV Thị uỷ đi kiểm tra, đôn đốc các phường, xã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM.

 

 

 

 

Xem thêm

问卷调查展示 问卷调查展示

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
%
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

投票总数: 53

投票已禁用,因为调查已于16-1-1 上午7:31过期。

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 2 0 8 3 4 3 6
Hôm nay: 6.039
Hôm qua: 8.328
Tháng này: 186.624