Chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức với doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh của PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc (13/10/2016)
Nội dung bài giảng chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức với doanh nghiệp vừa và...
CÁC CHÍNH SÁCH CỦA THỊ XÃ HỒNG LĨNH (27/09/2015)
1. Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND Thị xã Hồng Lĩnh về việc hỗ trợ kinh phí&...
CÁC CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH (27/09/2015)
1. CHÍNH SÁCH CHUNG 1. Quyết định số 17/2015/QĐ - UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc ban hàn...

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
%
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

投票总数: 53

投票已禁用,因为调查已于16-1-1 上午7:31过期。

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 0 6 5 8 3 1 5
Hôm nay: 753
Hôm qua: 6.412
Tháng này: 87.609