Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Năm 2013: Hướng tới mức tăng trưởng cao hơn (28/03/2015)
Mục tiêu điều hành kinh tế được Chính phủ đề ra trong năm 2012 là tăng trưởng kinh tế hợp lý và mục...
Lực lượng vũ trang Thị xã Hồng Lĩnh 22 năm xây dựng và trưởng thành (19/12/2014)
Năm 1992, thị xã Hồng Lĩnh được thành lập cũng là năm đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang Thị...
Đảng ủy phường Bắc Hồng: Sơ kết 5 năm thực hiện công tác Dân vận (19/12/2014)
Ngày 29/8/2013, Đảng ủy phường Bắc Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 32-CT/TU...
Thị xã Hồng Lĩnh với công tác giảm nghèo bền vững (02/03/2015)
Xác định công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế...
Triều Tiên dọa pháo kích diệt cây thông Giáng sinh của Hàn Quốc (09/12/2014)
CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ pháo kích, hủy diệt cây thông Giáng sinh lớn mà chính quyền Hàn Quốc...