Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 12, năm học 2014-2015 (29/05/2015)
Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 26/2/2014 của Ban Thường vụ Thị uỷ, Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày...
Chi bộ cơ quan Khối dân tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (29/05/2015)
Chi bộ cơ quan Khối dân vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng...
Tổ chức Hội thao đánh giá kết quả huấn luyện tự vệ năm 2015 (28/05/2015)
Ban chỉ huy Quân sự thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện tự vệ năm...
Thị xã Hồng Lĩnh tôn vinh các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2020 (28/05/2015)
Sáng 27/5, thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2010-2015. Đ/c...
LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh: Tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (27/05/2015)
Nhân "Tháng công nhân" năm 2015, LĐLĐ thị xã đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt...