Phường Đậu Liêu: Ra quân diệt chuột bảo vệ vụ hè thu năm 2018

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mực nước tại các cánh đồng sâu trũng đã bị ngập, chuột có hướng di chuyển lên các vị trí cao. Đây là thời điểm rất thuận lợi để diệt chuột nên phường Đậu Liêu đã tổ chức ra quân diệt chuột bảo vệ vụ hè thu năm 2018.

Tham gia đợt ra quân có trên 200 hội viên Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn TN, Hội CCB... Các phương pháp chủ yếu như đào hang, đặt bẫy, đập thủ công... được áp dụng triệt để nhằm mang lại hiệu quả cao nhất tại các vị trí chuột trú ẩn nhiều như các dăm cồn, bụi cây… Sau 01 ngày ra quân, đã có trên 1300 con chuột bị tiêu diệt. Để động viên phong trào, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đậu Liêu đã tiến hành thu mua 2.000đ/con.

Với việc phát động tuần lễ ra quân diệt chuột có ý nghĩa quan trọng nhằm phát động phong trào toàn dân ra quân diệt chuột theo phương châm từ trong nhà ra ngoài đồng và cũng như biện pháp để bảo vệ mùa màng năng suất sản lượng vụ hè thu đạt cao hơn../.

Phương Chi

Tin cùng chuyên mục