Sơ kết công tác dân số KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018

 Ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh, Uỷ ban nhân dân thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban ngành đoàn thể, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng số trẻ em sinh ra 225 cháu, giảm 19 cháu so với cùng kỳ, trong đó: Số trẻ trai là 118 cháu, nữ là 107 cháu, tỷ số giới tính khi sinh 110 cháu trai/100 cháu gái, giảm 36 điểm % so với cùng kỳ, nếu theo chiều hướng này tính đến cuối năm tỷ lệ sinh sẽ giảm còn 12,2%0, so với năm 2017 giảm 2,55%0. Các hoạt động thuộc các đề án, mô hình nâng cao chất lượng Dân số được triển khai đồng bộ, hiệu quả và thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DS-KHHGĐ thị xã vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định như: Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng mạnh, đặc biệt là tình trạng cán bộ đảng viên sinh con vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ vẫn còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ.

Trong thời gian tới, để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2018, Ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ thị xã và các phường , xã sẽ tăng cường công tác truyền thông dân số - KHHGĐ; thực hiện tốt Nghị quyết số 21 về "công tác dân số trong tình hình mới". Đội ngũ cộng tác viên dân số, cán bộ dân số tham mưu để các cấp các ngành xử lý đúng quy định và kip thời đối với những trường hợp vi phạm; phát hiện và biểu dương, nhân rộng những mô hình làm tốt, những điển hình trong thực hiện công tác dân số - KHHGĐ. Đối với các ban dự án như dự án đảm bảo hậu cần và tiếp thị xã hội, dự án tầm soát các dị dạng, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình cần tiếp tục thực hiện cung cấp những dịch vụ KHHGĐ, tăng cường tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh.,…/.

HÀ  YẾN

Tin cùng chuyên mục