Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri xã Thuận Lộc

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) trước và sau kỳ họp thứ 6 – HĐND thị xã khóa VI,  các đại biểu trong Tổ Đại biểu (TĐB) HĐND TX Hồng Lĩnh khóa VI được bầu trên địa bàn xã Thuận Lộc đã TXCT xã Thuận Lộc tại 02 điểm: thôn Chùa và thôn Thuận Sơn. Cùng dự có đồng chí trong Đoàn chỉ đạo của Thị ủy tại Đảng bộ xã Thuận Lộc; đại diện Thường trực UBMTTQ thị xã cùng đại diện một số phòng, ban, ngành cấp thị.

Cử tri Thuận Lộc phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã được bầu tại xã Thuận Lộc đã báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2018, trả lời kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri xã Thuận Lộc gửi đến kỳ họp thứ 5, báo cáo những nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6,  HĐND khóa VI; đồng thời, thông tin thêm một số nét về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Với 07 ý kiến phát biểu, đa số cử tri đồng tình, tin tưởng vào nội dung kỳ họp thứ 6 – HĐND thị xã khóa VI, sự quan tâm giải quyết ý kiến cử tri của UBND thị xã và các ngành liên quan. Đồng thời, cử tri xã Thuận Lộc đã phản ánh nhiều vấn đề còn băn khoăn trên các lĩnh vực. Trên lĩnh vực kinh tế, cử tri đề nghị Thị xã tiếp tục quan tâm, hướng dẫn bà con nông dân ứng dụng KHKT vào sản xuất, xây dựng kênh mương nội đồng đảm bảo. Trong chỉnh trang đô thị, đề nghị Thị xã quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn hồ sơ thủ tục, cấp kinh phí kịp thời. Về đất đai, cử tri đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ do cấp sai thẩm quyền tại xã Thuận Lộc còn tồn đọng; giải quyết vấn đề đất xâm canh của Thuận Lộc với Nam Hồng. Vấn đề đảm bảo môi trường trong khu dân cư cũng được đông đảo cử tri phản ánh. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, chế độ chính sách, cử tri đề nghị UBND thị xã quan tâm giải quyết chế độ Huân huy chương kháng chiến còn tồn đọng; chế độ cho cán bộ xã theo Nghị định 92 của Chính phủ. Đề nghị Thị xã tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Đảng bộ, Nhân dân xã Thuận Lộc hoàn thiện 02 tiêu chí nông thôn mới chưa đạt.

Tổ đại biểu HĐND thị xã đã tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri; đồng thời, tổng hợp chuyển đến kỳ họp thứ 6 – HĐND thị xã khóa VI sắp tới./.

BÌNH NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục