Khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2018

Sáng ngày 05/7/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2018. Đến dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí đại diện các đảng bộ, chi bộ có quần chúng tham gia học.

 Tham gia lớp bồi dưỡng LLCT có 41 đảng viên mới kết nạp đến từ 12 đơn vị chi bộ, đảng bộ cơ sở. Trong thời gian 10 ngày các học viên được học tập và nghiên cứu 10 bài học lý luận theo chương trình bồi  dưỡng lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương và 01 bài kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi khai giảng, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ đã phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên nghiêm túc học tập để đạt được yêu cầu, nhiệm vụ của khóa học. Đồng thời đề nghị các đồng chí giảng viên thực hiện tốt việc giảng dạy theo chương trình đề ra, tăng cường cung cấp, bổ sung những thông tin, liên hệ tình hình thực tiễn để làm rõ các nội dung bài giảng.

Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập và xét trở thành đảng viên chính thức./.

                                                                       Thúy Hằng

Tin cùng chuyên mục