THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

Địa chỉ: Số 102 - Đường Nguyễn Ái Quốc - Thị xã Hồng Lĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của công dân: 02393 835 835

Điện thoại tiếp nhận hỗ trợ về thủ tục hành chính: 02393 837 837 hoặc 0948 713 678

Email: ubhonglinh@hatinh.gov.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ