Sáng ngày 01/6, UBND phường Trung Lương tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết “Sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính phường Trung Lương năm 2023”

Toàn cảnh Lễ phát động

Đồng chí Nguyễn Công Lộc - Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát động tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Công Lộc, Chủ tịch  UBND phường nhấn mạnh: CCHC là nhiệm vụ cấp thiết, khó khăn, lâu dài và thường xuyên. Thực hiện tốt công tác CCHC là giải pháp chính yếu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền. Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức về CCHC, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC tại đơn vị.  Phát huy, biểu dương và nhân rộng những mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC mới, hữu ích, thiết thực, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân; khuyến khích, động viên cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, xung kích tham gia CCHC, trực tiếp nâng cao trình độ, phẩm chất năng lực của cán bộ, công chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, PCT UBND phường Trung Lương - Phó ban tổ chức cuộc thi quán triệt thể lệ cuộc thi.

Để cuộc thi được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia, đồng chí Trưởng Ban tổ chức đề nghị làm tốt công tác thông tin, truyền thông để Cuộc thi được phổ biến rộng rãi. Quán triệt tinh thần tự giác, tích cực nghiên cứu tìm hiểu các quy định của pháp luật về CCHC đến từng cán bộ, công chức.

Đại diện phòng Nội vụ thị xã Hồng Lĩnh, đại diện Cấp ủy, chính quyền địa phương tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký tại lễ phát động

Cuộc thi tổ chức từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/09/2023; Áp dụng đối với các tập thể, cá nhân là cán bộ, công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Trung Lương. Sáng kiến, giải pháp CCHC được lựa chọn để dự thi phải có tính mới, hữu ích, thiết thực, có tính sáng tạo, đổi mới của cá nhân, tổ chức trên toàn phường, không trùng lặp ý tưởng đối với các sáng kiến, giải pháp đã được áp dụng trong toàn phường tính đến ngày 30/4/2023. Sáng kiến, giải pháp CCHC có thể nhân rộng, triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, TTHC, có khả năng tạo đột phá cho công tác CCHC của phường; Các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả CCHC thể chế, cải cách TTHC, giải quyết TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; dịch vụ bưu chính công ích; Sáng kiến, giải pháp về nâng cao hiệu quả, phương pháp thực hiện tuyên truyền CCHC; Sáng kiến, giải pháp giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn phường. Các sáng kiến, giải pháp được đánh máy trên trang giấy A4; phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 14; Sáng kiến, giải pháp có thể của cá nhân, tập thể; nhóm tác giả; Sáng kiến, giải pháp phải chứng minh được tính khả thi áp dụng vào thực tế và có hiệu quả; Phải đảm bảo không vi phạm bản quyền của tổ chức, cá nhân khác đã được các cấp có thẩm quyền công nhận./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 2.490.748
Online: 126