BTV Thị uỷ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã mở rộng  để cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Cấp uỷ thị xã.

Toàn cảnh hội nghị 

Các đồng chí: Lê Thành Đông, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thị ủy trao Quyết định của BTV Tỉnh ủy cho đồng chí Tôn Quang Ngọc,Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh vào Ban thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí trong Thường trực Thị ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Tôn Quang  Ngọc.

Trước khi bước vào hội nghị, Ban thường vụ Thị uỷ đã trao Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về Chuẩn y đồng chí Tôn Quang Ngọc, Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh vào Ban thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Tôn Quang  Ngọc.

Đối với nội dung, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Cấp uỷ thị xã, sau khi nghiên cứu kỹ, đã có 17 ý kiến đóng góp tại hội nghị. Các ý kiến thống nhất, đồng tình cao với các dự thảo báo cáo, đồng thời đóng góp ý kiến vào từng phần cụ thể.

Đồng chí Bùi Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy tham luận tại hội nghị: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, thực chất các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân

Đối với dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều ý kiến quan tâm đến tỷ lệ kết nạp đảng viên mới, thu nhập bình quân đầu người, đề nghị bổ sung thêm một số nội dung trong đánh giá kết quả đạt được như: tổ chức bài bản các đợt học tập các chuyên đề, quan tâm triển khai thực hiện các nội dung của  khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đã nêu ra, nên có nhận định, phân tích đánh giá tình hình, bổ sung kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án, thiết chế đô thị quan trọng cho thị xã…

Về tồn tại hạn chế cần đánh giá thêm về cải cách hành chính, nêu thêm hạn chế về quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, nên cân nhắc trong sử dụng một số câu chữ để đánh giá cụ thể hơn….Về bài học kinh nghiệm các ý kiến cũng đã bổ sung thêm một số nội dung như: làm tốt công tác dân vận, công tác giáo dục chính trị tư tưởng….

Đồng chí Đặng Ngọc Vệ, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng tham luận tại hội nghị

Về giải pháp cần thực hiện tốt chương trình toàn khoá về khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến; bổ sung giải pháp về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; bổ sung giải pháp về sinh hoạt chính trị tư tưởng, đặc biệt chú trọng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cần quan tâm nâng cao lực lượng, chất lượng lao động của thị xã để đáp ứng yêu cầu; có giải pháp để nâng cao chất lượng các khu, cụm công nghiệp đã được chấp thuận, trao, ký giao ước cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, cần có nhóm giải pháp trong thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá… Đối với báo cáo kiểm điểm các ý kiến cơ bản đồng tình nhất trí cao, chỉ đóng góp chỉnh sửa một số câu từ và bổ sung thêm một số đánh giá về lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị : Giải trình một số nội dung các đại biểu quan tâm; đồng thời đồng chí đề nghị  một số mục cần đánh giá sâu hơn nêu bật được những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những kết quả nổi bật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu; đồng thời đồng chí Bí thư khẳng định Hội nghị giữa nhiệm kỳ là hội nghị quan trọng, đánh giá trung thực, khách quan, chính xác những kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn, hạn chế; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; kịp thời bổ sung tình hình thực tiễn mới để thực hiện và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại Hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII đã đề ra, có những giải pháp mới đáp ứng thực tiễn, yêu cầu mới. Đồng chí đã thống nhất những nội dung cần được điều chỉnh, bổ sung mà các đại biểu đã đóng góp vào từng phần của các báo cáo.

Đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy kết luận hội nghị

Sau hội nghị này, đề nghị Văn phòng Thị uỷ nghiêm túc tiếp thu chọn lọc các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng như các ý kiến gửi qua phiếu để hoàn thiện báo cáo đảm bảo chất lượng, yêu cầu trước ngày 3/6. Đồng chí cũng đề nghị UBND thị xã và các ban, phòng, ngành, bộ phận liên quan phối hợp với Văn phòng Thị uỷ để cung cấp số liệu, bổ sung các nội dung cần thiết để hoàn thiện báo cáo đảm bảo logic, hợp lý và khoa học; thống nhất nội dung trong từng báo cáo và trong Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Cấp uỷ thị xã; báo cáo phải đầy đủ, mạch lạc, dung lượng phù hợp và có phụ lục kèm theo; đảm bảo đánh giá trung thực, khách quan những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; phải có nhận định, phân tích, đánh giá tình hình, có những giải pháp mới đáp ứng thực tiễn, yêu cầu mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.764.045
    Online: 43