Sáng ngày 26/5, tại hội trường cơ quan Thị uỷ, đồng chí Lê Thành Đông, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ đã chủ trì phiên tiếp dân định kỳ tháng 5/2023 theo quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị. Cùng dự có đồng chí Trần Xuân Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND phường Nam Hồng.

Tại phiên tiếp dân đã có 04 ý kiến của công dân phường Nam Hồng được phản ánh tới đồng chí Bí thư Thị ủy, trong đó có 03 ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai và 01 ý kiến liên quan đến xung đột dân sự trong khu dân cư, cụ thể: Ông Nguyễn Phi Công, TDP 6 phường Nam Hồng phản ánh về việc công nhận lại diện tích đất ở cho gia đình ông trước ngày 18/12/1980; ông Trần Văn Tú, TDP 6 phường Nam Hồng phản ánh về thay đổi diện tích đất ở của hộ gia đình (đất giáp đường Quang Trung, đất cấp có thu tiền); ông Trần Văn Xứng, TDP 5 phường Nam Hồng đề nghị thay đổi diện tích đất theo đúng thực tế trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai sửa đổi năm 2013. Và ý kiến của bà Nguyễn Thị Long, TDP 4 phường Nam Hồng phản ánh về việc xung đột dân sự trong khu dân cư.

Ông Nguyễn Phi Công, TDP 6 phường Nam Hồng phản ánh về việc công nhận lại diện tích đất ở cho gia đình ông trước ngày 18/12/1980

Ông Trần Quốc Chế, Chủ tịch UBND phường Nam Hồng giải trình các kiến nghị của công dân liên quan đến thẩm quyền giải quyết của phường

Đồng chí Trần Xuân Đức, Phó Chủ tịch UBND thị xã giải đáp các ý kiến, phản ánh của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai

Ngay tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Thị ủy đã tiếp thu, trao đổi với các công dân về các nội dung công dân đề xuất, kiến nghị; giao các phòng, ngành chuyên môn hướng dẫn, giải đáp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân; đồng thời khẳng định sẽ có chỉ đạo cụ thể để giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông có chỉ đạo các bên liên quan giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật

Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các phòng, ngành liên quan, UBND phường Nam Hồng cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư cũng như kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.490.575
    Online: 54