UBND thị xã phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm cho lãnh đạo các phòng, ngành, đơn vị, trường học và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đồng chí Đào Thị Phương - Phó chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Phó chủ tịch UBND thị xã Tôn Quang Ngọc tham dự hội nghị

Tại lớp tập huấn, gần 70 cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã đã được chuyên viên của Chi cục an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh quán triệt Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tình; Các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống; Các bước kiểm tra, giám sát sản phẩm thực phẩm chức năng theo quy định pháp luật; Thực hành test nhanh an toàn thực phẩm; đồng thời được trao đổi những kiến thức mới, các quy định, quan điểm chỉ đạo của tỉnh về công tác an toàn thực phẩm, đặc biệt là những hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn đảm bảo sức khỏe con người; giải đáp, hướng dẫn những thắc mắc, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Đào Thị Phương - Phó chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phổ biến các nội dung liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông qua buổi tập huấn đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm các phòng, ngành, đơn vị, trường học trên địa bàn để từ đó áp dụng vào thực tế nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã trong thời gian tới. 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Tôn Quang Ngọc phát biểu tại lớp tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh quán triệt mục đích, yêu cẩu của hội nghị, Phó chủ tịch thị xã Tôn Quang Ngọc cũng đã triển khai Công văn số 510 và 511/UBND-YT của UBND thị xã về về việc phòng ngừa  ngộ độc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã và về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Mác - bớc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.763.928
    Online: 101