Đảng ủy Quân sự thị xã vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự thị xã  đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương một cách nghiêm túc, chặt chẽ, bằng những việc làm thiết thức, cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị; đồng thời vận dung linh hoạt với thực tiễn đơn vị, địa phương; các chi bộ đã cụ thể hóa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ cũng như kế hoạch công tác hàng năm; phân công tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, các ngành với nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Thực hiện tốt phương châm “Trên làm gương mẫu, dưới tích cực làm theo”, cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong, gương mẫu trong thực hiện. Trong quá trình thực hiện luôn kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết số 847 vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Từ đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và bằng những việc làm cụ thể  của từng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy cũng như các chi bộ  đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, những vấn đề quan trọng đều được bàn bạc thảo luận dân chủ trong các cuộc họp Đảng ủy cũng như sinh hoạt các chi bộ.

Đồng chí Hoàng Văn Trung - Đại diện Chi bộ Ban Tham mưu thảo luận tại hội nghị

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy quân sự thị xã đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; chất lượng huấn luyện, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có chuyển biến tích cực; sức mạnh tổng hợp của đơn vị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ được nâng lên; vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán, đảng viên được phát huy, dân chủ được mở rộng; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Khoa Đăng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Ban CHQS thị xã phát biểu quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các chi bộ đã phân tích rõ hơn những kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847; đồng thời nêu lên những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Trao giấy khen cho 3 cá nhân  tiêu biểu trong thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847

Tại hội nghị, Đảng ủy quân sự thị xã đã trao giấy khen cho 3 đảng viên tiêu biểu và đề xuất Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích sắc trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ chính trị khóa XIII và Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.756.507
    Online: 43