Sáng ngày 16/9, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về nâng cao chất lượng công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2022 cho đội ngũ lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm chính trị; Báo cáo viên Thị uỷ; Cộng tác viên dư luận xã hội thị xã; Tổ trưởng Tổ tuyên truyền viên các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Các thành viên Tổ tuyên truyền viên cấp phường, xã.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Các đại biểu dự tập huấn được quán triệt một số nội dung: Kỹ năng, phương pháp xây dựng đề cương và giới thiệu Nghị quyết của Đảng ở cơ sở; Phương pháp tiếp cận, xử lý tài liệu và kỹ năng thông tin thời sự; Các nội dung liên quan đến kỹ năng tuyên truyền miệng: Kỹ năng tìm hiểu đối tượng, không gian, thời gian; Kỹ năng lựa chọn nội dung…

Đồng chí Hoàng Văn Thanh Giám đốc Trung tâm TTCTTG, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên TW báo cáo chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.

Thông qua tập huấn nhằm cung cấp, bổ sung, cập nhật những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn thị xã, phát huy hiệu quả việc nắm bắt dư luận xã hội ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Tuấn – Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Tuấn – UVBCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của học viên đã học tập nghiêm túc, nắm vững nội dung của bài giảng. Các đồng chí giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, có phương pháp phù hợp truyền tải những nội dung thiết thực nhất đến học viên. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục: tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trau dồi kỹ năng, phương pháp xây dựng đề cương và giới thiệu nghị quyết, kỹ năng tuyên truyền miệng; nắm chắc tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới; chủ động sáng tạo nắm bắt, cung cấp và định hướng thông tin đúng đắn, kịp thời cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vận dụng linh hoạt sáng tạo, kiến thức được tiếp thu tại Hội nghị tập huấn vào thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.713.979
    Online: 17