Sáng ngày 13/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi khai mạc đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã nhấn mạnh, thời gian qua, Mặt trận các cấp đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận phải có trình độ lý luận, năng lực hoạt động thực tiễn. Do vậy, việc bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp là hết sức cần thiết. Đồng chí cũng đề nghị các học viên tham gia tập huấn đầy đủ, dành thời gian trao đổi những vướng mắc hiện nay ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của MTTQ cơ sở thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy phát biểu tại buổi khai mạc

Trong thời gian tập huấn các đồng chí học viên được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề: Công tác chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền; phương pháp, kỹ năng nắm bắt, tổng hợp phản ánh nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân và định hướng dư luận xã hội của MTTQ các cấp; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phương pháp tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị. Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại phường, xã. Kỹ năng và phương pháp tổ chức cuộc giám sát, phản biện xã hội; Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã; kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Đồng chí Hoàng Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao đổi Chuyên đề Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phương pháp tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước;

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp cán bộ làm công tác Mặt trận nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ; Nắm vững nghiệp vụ công tác, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.553
    Online: 60