Sáng 18/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/10/2002 (Nghị định 78) về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lưu Văn Minh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Huỳnh Văn Thuận.

Chủ trì  điểm cầu thị xã Hồng Lĩnh có Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đinh Văn Hồng.

Đến dự tại điểm cầu thị xã có đồng chí Lê Thành Đông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí trong BTV Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các tập thể cá nhân được khen thưởng.

Triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tham mưu cả hệ thống chính trị cùng tham gia, xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lưu Văn Minh báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 78

Đến ngày 31/7/2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 5.634,8 tỷ đồng, tăng 23,7 lần so với năm 2003, đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tổng dư nợ đến 31/7/2022 là 5.584,7 tỷ đồng (tăng 30,2 lần so với khi mới thành lập) với 103.205 khách hàng còn dư nợ.

Từ 2 chương trình tín dụng khi mới thành lập, đến nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng. Doanh số cho vay 20 năm đạt 18.006 tỷ đồng với gần 794.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Trong 17 chương trình cho vay, có 15 chương trình ủy thác từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, 2 chương trình cho vay trực tiếp. Đến nay, toàn tỉnh có 52 hội cấp huyện, 733 hội cấp xã và 3.118 tổ tiết kiệm & vay vốn tham gia làm ủy thác.

Tại thị xã Hồng Lĩnh, trong 20 năm qua NHCSXH thị xã đã triển khai thực hiện  tổng nguồn vốn quản lý và huy động đến 30/6/2022 đạt 133.577 triệu đồng, tăng 123.742 triệu đồng so với năm 2003, tăng gấp 13,6 lần so với năm 2003 .

Đến nay phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã triển khai thực hiện 14 chương trình tín dụng và hiện 13 chương trình đang còn dư nợ. Trong gần 20 năm (2003-2022) doanh số cho vay đạt 549.479 triệu đồng với 27.285 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 429.061 triệu đồng. Đến 30/6/2022 tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt 128.634 triệu đồng với 2.441 hộ còn dư nợ, tăng 117.976 triệu đồng (tăng 12 lần) so với thời điểm mới thành lập.

Tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội là 128.129 triệu đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ. Nợ quá hạn 118,5 triệu đồng, chiếm 0,09% dư nợ uỷ thác, đã ủy nhiệm cho 65 Tổ TK&VV .

Hiệu quả trong 20 năm thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác như sau: nguồn vốn ưu đãi giúp 11.201 hộ nghèo, 1.223 hộ cận nghèo, 469 hộ mới thoát nghèo mua sắm được công cụ, phương tiện sản xuất cải thiện, ổn định đời sống, 5.222 lao động được tạo công ăn việc làm; giải quyết cho 5.294 lượt HSSV hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; hổ trợ 109 học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, 02 nhóm trẻ tư thục do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giúp cho các hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn xây dựng được 2.582 công trình nước sạch và 2.254 công trình vệ sinh môi trường nông thôn nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt; hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa, xây dựng được 70 căn nhà (theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và quyết định 33/2015/QĐ-TTg) và giúp 42 gia đình tiếp cận với vốn ưu đãi để xây dựng, sữa chữa mới nhà để và mua nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP; tạo điều kiện cho 1.883 hộ được tiếp cận với nguồn vốn địa phương phát triển chăn nuôi, đầu tư sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thông qua thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đã gắn kết cấp ủy chính quyền, các hội đoàn thể với nhân dân, thu hút các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các hộ nghèo, hộ chính sách được nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết phát huy nội lực, tự vươn lên trong sản xuất để tạo thu nhập, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Vốn tín dụng chính sách còn góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen, gắn kết người nghèo, gắn kết cộng đồng, thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần khôi phục, giữ gìn và phát triển các ngành nghề truyền thống, điển hình như làng rèn đúc ở phường Trung Lương, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Thuận Lộc, làm cho nông thôn khởi sắc, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá của địa phương.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Thị xã năm 2002 là 9,23%; Năm 2006 tỷ lệ hộ nghèo 13,49% đến năm 2010 giảm xuống còn 6,65% (theo tiêu chí giai đoạn 2006-2010), năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo từ 8,16% đến năm 2015 giảm xuống còn 3,22% (theo tiêu chí giai đoạn 2011-2015), đầu năm 2016 từ 5,37% đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 1,96% (theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020); Cuối năm 2021 chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025 là 392 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,34%; hộ cận nghèo 405 hộ, chiếm tỷ lệ 3,45%, hộ lâm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình là 4.277 hộ, chiếm tỷ lệ 36,46%. Nguồn vốn của NHCSXH đã góp phần giúp cho 4.010 hộ thoát khỏi ngưỡng đói nghèo hòa nhập cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh, sự năng nổ, nhiệt tình của các cấp hội, các tổ tiết kiệm & vay vốn, nhờ đó nguồn vốn của ngân hàng đã phát huy cao hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục khảo sát, tạo điều kiện để các địa phương, cá nhân được tiếp cận nguồn vốn vay, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, góp phần cùng với tỉnh hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới vào năm 2025; tham mưu với Ngân hàng CSXH Việt Nam cho Hà Tĩnh tiếp tục được tiếp cận các nguồn vốn chính sách lớn với các chính sách ưu đãi để tỉnh tiếp tục triển khai chương trình nhà ở xã hội.

Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với ngân hàng chính sách bằng các hoạt động cụ thể. Ban đại diện các cấp tiếp tục đổi mới hoạt động trong chỉ đạo, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các chương trình tín dụng trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền để các đối tượng được hưởng nguồn vốn vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ để nhiều người được vay, đảm bảo an toàn nguồn vốn.

Bí thư Thị ủy Lê Thành Đông và Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh trao vinh danh của Ngân hàng CSXH Việt Nam cho đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND thị xã – Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hồng Lĩnh đã có thành tích đóng góp trong 20 năm hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội.

Trao giấy khen của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam cho 2 tập thể là phường Nam Hồng và Đức Thuận

Trao giấy khen của  Ngân hàng CSXH Việt Nam cho đồng chí Lê Thành Đông – Bí thư Thị ủy (Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh)..

..và  6 cá nhân

Bằng khen của UBND tỉnh cho ông Nguyễn Công Lộc - Chủ tịch UBND phường Trung Lương

 UBND thị xã Hồng Lĩnh trao giấy khen cho 3 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.787.176
    Online: 27