Thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát năm 2022, từ ngày 03/8 đến 08/8, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã đã tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Làm việc với công đoàn cơ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Lĩnh

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 07 đơn vị (trong đó 02 đơn vị doanh nghiệp), qua kiểm tra cho thấy hầu hết các công đoàn cơ sở đã triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch do Liên đoàn Lao động thị xã ban hành, triển khai tuyên truyền có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức công đoàn; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt ban chấp hành, sinh hoạt công đoàn thường kỳ, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua, chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”…

Làm việc với Công đoàn Công ty TNHH Như Nam

Tại các buổi kiểm tra, lãnh đạo Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị đã có đánh giá nhận xét, ghi nhận về vai trò của tổ chức Công đoàn trong từng đơn vị. Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã bên cạnh đánh giá những ưu điểm đã phân tích, chỉ ra những  tồn tại, hạn chế của các công đoàn cơ sở trong xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn; việc cập nhật dữ liệu đoàn viên chuyển đi-chuyển đến, công tác kiểm tra tài chính đồng cấp, công tác truyền thông công đoàn…và đề nghị các CĐCS được kiểm tra trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa về hoạt động chính của tổ chức công đoàn để triển khai các hoạt động có hiệu quả, chất lượng; xây dựng và triển khai kế hoạch Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028; động viên đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên đặc biệt là các chương trình phúc lợi, chương trình Tết sum vầy 2023; tích cực tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động có cơ hội được giao lưu, học hỏi gắn kết lẫn nhau…

Làm việc với Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh

Các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến mà đoàn kiểm tra chỉ ra và đảm bảo sẽ khắc phục những mặt tồn tại để hoạt động công đoàn ngày càng tốt hơn, thực hiện hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động tại công đoàn cơ sở./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.764.274
    Online: 130