Sáng ngày 20/6/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 cho hơn 100 cán bộ, giáo viên trường THPT Hồng Lĩnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy - Bí thư đảng ủy Quân sự thị xã nhấn mạnh: “Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 đạt hiệu quả, đề nghị các đồng chí giáo viên trên cơ sở giáo án đã được chuẩn bị lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức phù hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn để giúp người học có kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Đối với học viên cần phải chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức, lớp học; trong quá trình học tập tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất để viết bài thu hoạch đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ quan, đơn vị”.

Trong thời gian 1 ngày, hơn 100 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu học viên 3 chuyên đề gồm: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về Quốc phòng- an ninh; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng- an ninh trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 4./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.340.030
    Online: 13