Hội chiến binh phường Bắc Hồng vừa tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn phường.

Tại hội nghị, các thành phần tham dự đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Thanh, báo cáo viên Trung ương, Giám  đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ hệ thống lại cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những điều Bác dạy về ý chí tự lực, tự cường, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc và tình cảm của Bác với dân, với Đảng. Những quan điểm trong chuyên đề đã nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, thôi thúc cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của Anh bộ đội Cụ Hồ  thực hiện lời Bác dạy quét sạch chủ nghĩa cá nhân, để làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; làm cho ý Đảng, lòng dân, phép nước là một và thực hiện cho được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh và trường tồn.

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Báo cáo viên Trung ương, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, trong thời gian tới, Hội CCB phường Bắc Hồng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ và sát tình hình thực tế của địa phương, phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, hội viên, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cán bộ, hội viên trong toàn phường./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.340.112
    Online: 52