Sáng ngày 13/6, UBND thị xã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã và đồng chí Nguyễn Công Dũng - Trưởng Công an thị xã chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 UBND thị xã giao, Công an thị xã chủ trì tham mưu UBND thị xã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, trọng tâm là Kế hoạch triển khai, thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, Tổ công tác Đề án 06 thị xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra; cấp ủy, lãnh đạo các cấp thường xuyên nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện Đề án. Các đơn vị, thành viên Tổ công tác đã chủ động bám sát các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND thị xã để tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền Đề án 06, trọng tâm là 25 dịch vụ công thiết yếu được tập trung quyết liệt với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, tập trung vào nhóm đối tượng có trình độ công nghệ, cán bộ công nhân viên chức, học sinh, công nhân, người lao động. Tạo môi trường thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng, cắt giảm tối đa giấy tờ của công dân.

Tuy vậy trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Việc đăng ký, tạo lập tài khoản trên hệ thống Dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công Bộ Công an còn nhiều bất cập, chưa được nhanh chóng, công dân phải kê khai và thực hiện nhiều xác thực ảnh hưởng đến nhu cầu tạo tài khoản của người dân. Mặc dù đã được tuyên truyền về lợi ích và tính thuận tiện của dịch vụ công, tuy nhiên đa số người dân vẫn chưa thật sự có nhu cầu sử dụng dịch vụ công, tâm lý người dân vẫn còn muốn đến trực tiếp tại trụ sở cơ quan để thực hiện các giao dịch. Việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú còn gặp nhiều khó khăn; nhân dân tiếp cận khó khăn, ngại tiếp cận khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công đặc biệt là đối với những người cao tuổi.

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú còn gặp nhiều khó khăn; Hệ thống đường truyền một số thời điểm còn chập chờn, mất kết nối, không ổn định. Hệ thống số hóa đôi khi còn chậm và mất thời gian. Nếu trong trường hợp người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính nhiều thì phải chờ đợi lâu hơn. Hiểu biết của người dân đến thực hiện các TTHC vẫn chưa được phổ cập về quá trình số hóa và nộp hồ sơ qua cổng DVC. Thủ tục thực hiện và quá trình thực hiện số hóa đối với những đối tượng là người già, người ít tiếp xúc với công nghệ rất khó, gây mất thời gian cho cán bộ tiếp nhận phải thực hiện hộ...

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 đó là: Quá trình rà soát một số công dân không có địa chỉ cụ thể, không có số CMND/CCCD, không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, nhiều trường hợp bị sai họ, sai tên hoặc số điện thoại không đúng, không thể liên lạc để đối chiếu, làm sạch dữ liệu. Nhiều trường hợp CCCD chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ BHYT hoặc người tham gia BHYT chưa được cấp tài khoản VNEID, người bệnh có thẻ BHYT thực hiện việc khám chữa bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành. Quá trình thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử còn gặp một số khó khăn như: phần mềm chưa ổn định, một số giấy tờ của công dân không tích hợp vào được như: giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp. Nhân dân tiếp cận khó khăn, ngại tiếp cận khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công đặc biệt là đối với những người cao tuổi.....

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã – Tổ trưởng tổ công tác Đề án 06 yêu cầu: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án 06, trọng tâm là 25 dịch vụ công thiết yếu, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, minh bạch hóa các thủ tục hành chính; thực hiện người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Đảm bảo cơ chế phối hợp thống nhất tại cấp thị xã, cấp phường xã để rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu các ngành với dữ liệu về dân cư; các dữ liệu tiêm chủng, an sinh xã hội, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, người thuộc diện chính sách, người có công…Huy động sự vào cuộc của toàn dân, tổ chức chính trị, đoàn, hội, mặt trận tổ quốc từ cấp thị xã, cấp phường, xã đến tổ dân phố, thôn; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp thị xã, cấp phường, xã trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP. Tham mưu xây dựng kế hoạch tập huấn trực tiếp cho thành viên tổ đề án thị xã và phường xã. Tập trung quyết liệt vào 03 nhóm nhiệm vụ công tác gồm: Nhóm dịch vụ công; Nhóm bổ sung thông tin; Nhóm tiện ích../.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.713.965
    Online: 20