UBND thị xã vừa tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 -2023. Phó Chủ tịch UBND thị xã Đinh Văn Hồng và Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Trí Anh đã chủ trì hội nghị.

Năm học 2021 - 2022, toàn thị xã có 17 trường từ cấp học mầm non đến THCS, 286 nhóm/lớp, 8869 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ở cấp học TH, THCS có 371 người.

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo thực hiện chương trình sách giáo khoa (SGK) lớp 1, 2, 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (GDPT 2018) đảm bảo kế hoạch.

Trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngành Giáo dục đào tao thị xã Hồng Lĩnh đã cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ năm học, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018. Các cơ sở giáo dục và giáo viên nhà trường tổ chức dạy và học chương trình GDPT 2018 một cách linh hoạt, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, thích ứng với từng cấp độ dịch.

Công tác triển khai, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 và sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 được các trường thực hiện nghiêm túc, đã bố trí giáo viên tổ chức dạy học đúng quy định. Mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục được bố trí, sắp xếp phù hợp với tình hình của địa phương. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện hoạt động giáo dục. Đội ngũ CBQL, GV dạy lớp 1, lớp 2, lớp 6 sớm tiếp cận và nắm bắt nhanh về cách dạy, cách học và những vấn đề liên quan đến chương trình mới. Hoạt động dạy - học sớm ổn định và đi vào nền nếp. Học sinh tham gia học tập tích cực, chất lượng giáo dục đảm bảo, đáp ứng được mục tiêu chương trình, được phụ huynh hài lòng và đánh giá cao.

Thảo luận tại cuộc họp, các địa phương, các nhà trường đã nêu lên những kết quả nổi bật đạt được trong việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018; những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học, đồng thời đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn nhằm triển khai thực hiện tốt hơn Chương trình GDPT 2018 trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong năm học 2022 -2023, ngành giáo dục - đào tạo đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GDĐT, Sở GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục - đào tạo; tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội biết và chia sẻ về thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với các khối, lớp đã triển khai và đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong năm học tới. Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV giảng dạy theo Chương trình GDPT 2018; tăng cường công tác quản lí, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh phát triển năng lực và phẩm chất. Tiếp tục duy trì sinh hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn; tổ chức các chuyên đề chuyên sâu về dạy học các lớp theo Chương trình GDPT 2018; tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường trên toàn thị xã. Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ; kiểm soát chất lượng giáo dục, kịp thời có giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế phát sinh; Các phường, xã tiếp tục rà soát tham mưu xây dựng CSVC, đồ dùng, thiết bị dạy học; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia vào quá trình giáo dục của nhà trường; đầu tư, bổ sung trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại (T.V Smart, bảng trượt, máy tính, phòng học thông minh, phần mềm dạy học, nguồn học liệu điện tử…)./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.647
    Online: 70