Chiều nay 9/6, UBND thị xã đã tổ chức cuộc họp thảo luận kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT thị xã lần thứ VII, năm 2022. Phó Chủ tịch UBND thị xã Đinh Văn Hồng và Trưởng phòng VH&TT thị xã Đặng Quang Vinh chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch chi tiết của UBND thị xã, Đại hội thể dục thể thao thị xã lần thứ VII, năm 2022 dự kiến được tổ chức vào ngày 25/6, địa điểm tại Nhà Văn hóa thị xã. Chương trình Đại hội được Ban tổ chức sắp xếp khoa học, hợp lý theo đúng tiến trình đề ra, trong đó có 16 khối diễu hành và các màn đồng diễn của Hội NCT, Hội LHPN với hàng nghìn vận động viên, trọng tài và huấn luyện viên tham gia.

Đồng chí Đặng Quang Vinh - Trưởng phòng VHTT kiêm Giám đốc Trung tâm VHTT triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VII

Trên cơ sở chương trình Đại hội, kế hoạch chi tiết, Ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cho các phòng ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã theo chương trình kế hoạch đã đề. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng cờ khẩu hiệu, ra quân làm vệ sinh môi trường .

Một số ý kiến phát biểu thảo luận

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu ý kiến đóng góp vào nội dung kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT thị xã lần thứ VII, năm 2022 được tốt hơn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND thị xã đề nghị để chuẩn bị tốt cho đại hội lần này, UBND thị xã giao cho các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học phối hợp để tổ chức tốt các điều kiện phục vụ cho đại hội. Giao Phòng VH&TT và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã phối hợp chuẩn bị mọi cơ sở vật chất; thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; xây dựng phương án tổ chức thi đấu các môn thể thao theo kế hoạch.

Đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận hội nghị

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và phường, xã khắc phục khó khăn, thực hiện đúng tiến độ, quy mô tổ chức đại hội TDTT. Đây chính là tiền đề để thị xã Hồng Lĩnh đẩy mạnh phong trào TDTT, vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.661.481
    Online: 35