Chiều ngày 5/5, Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tham dự có Đại tá Lê Hồng Nhân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh, Trưởng đoàn chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ tại thị xã Hồng Lĩnh,  đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ; về phía thị xã có các đồng chí: Đặng Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ, Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị  xã.

 Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về dân chủ; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức theo hướng sát dân, gần dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vai trò, trách nhiệm và phương pháp làm việc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ ở có nhiều đổi mới. Cấp ủy đảng các cấp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tăng cường về cơ sở, phát huy dân chủ trong Đảng, trong cơ quan đơn vị để tạo sự đồng thuận xã hội.

Đồng chí Đinh Thị Hương, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Thị uỷ thông qua báo cáo tổng kết

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thị xã đã ban hành 180 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, 5 năm qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tổ chức 143 cuộc tiếp công dân và đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ điều hành hội nghị

Hoạt động của HĐND thị xã có nhiều đổi mới,  chất lượng các kỳ họp, phiên họp, chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri được nâng lên. UBND thị xã đổi mới công tác chỉ đạo quản lý, điều hành theo hướng cụ thể, gần dân, phục vụ nhân dân, công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.  

Nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong 5  qua, thị xã  đã triển khai thực hiện thành công nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; nhân dân đã hiến trên 18 nghìn m2 đất, huy động gần 528 nghìn ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội là trên 4950 tỷ đồng, thị xã Hồng Lĩnh là một trong những đơn vị huy động sự đóng góp của nhân dân cao nhất tỉnh. Đến nay thị xã đạt 50/59 tiêu chí đô thị loại III, tổng số điểm đạt 73,95 điểm, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm 8,7%.

Đại tá Lê Hồng Nhân, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng BCH quân sự tỉnh phát biểu ý kiễn chỉ đạo

Đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo của Đại tá Lê Hồng Nhân, Uỷ viên Ban thưởng vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trường Bộ chi huy quân sự tỉnh, Trưởng đoàn chỉ đạo của BTV tỉnh uỷ tại thị xã Hồng Lĩnh và kết luận của đồng chí  Đặng Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của thị xã trong thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng thời các đồng chí đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt 7 mục tiêu của Nghị quyết; trong quá trình thực hiện phải có sự rà soát, sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình thự tế; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc điều hành và tổ chức thực hiện nghị quyết; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết;   đổi mới, nâng chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị; quan tâm kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và  các thành viên và có đánh giá cụ thể./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.281.540
    Online: 57