Nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, vừa qua UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 26/01/2022 về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn thị xã năm 2022.

Giao dịch tại Trung tâm Hành chính công thị xã

Được biết, thị xã Hồng Lĩnh hiện có 7 cơ quan, đơn vị triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Việc duy trì, áp dụng hệ thống đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước các cấp; góp phần tích cực trong giải quyết công việc, đảm bảo thông suốt, kịp thời, hiệu quả; hạn chế tác động tiêu cực trong thực thi công việc; các quy trình được cụ thể hoá, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn; từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ CBCC.

Trong Quý 1 năm 2022, UBND thị xã đã tổ chức tiếp nhận được 623 hồ sơ thủ tục hành chính và 3.138 hồ sơ giải quyết công việc phát sinh trong quý. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đúng quy trình nội bộ và hồ sơ giải quyết công việc thực hiện đúng quy trình nội bộ đều đạt 100%, việc sắp xếp, lưu trữ tài liệu hồ sơ, tài liệu đạt tỷ lệ 90%.

Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo ISO thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó năm 2022 sẽ triển khai, áp dụng tại 02 đơn vị mới là Trung tâm Y tế thị xã và Trường THCS Nam Hồng, dự kiến sẽ công bố hệ thống vào cuối tháng 10/2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.661.429
    Online: 43