Ủy ban nhân dân thị xã vừa thông báo công khai chuyển đổi vị trí công tác cho công chức cấp xã và viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Trong những năm qua, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng chống tham nhũng; hàng năm, UBND thị xã ban hành kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho công chức cấp xã và viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại các đơn vị sự nghiệp, trường học trực thuộc; đồng thời chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã.

Trong năm 2021, UBND thị xã đã và đang thực hiện điều chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cho 10 công chức cấp xã trên các chức danh công chức cấp xã; 02 viên chức là kế toán trường học trực thuộc; 6 công chức tại các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã, dự kiến tháng 12 chuyển đổi thêm vị trí công tác của 02 công chức khác theo quy định.

Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã nhằm chủ động phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng  theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng; góp phần vào mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao, thực tiễn phong phú, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tận tụy với công việc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 988.488
    Online: 9