UBND thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Sở công thương tổ chức tập huấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn và phổ biến một số chính sách mới về phát triển công nghiệp. Hơn 70 doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất TTCN trên địa bàn thị xã đã tham dự.

 Tại lớp tập huấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh đã được cung cấp một số thông tin về nhãn hiệu, thương hiệu, cách thiết kế thương hiệu và xây dựng  thương hiệu sản phẩm hàng hóa.

Qua đó, các học viên nhận thức rõ hơn vai trò của thương hiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm trong việc nâng cao sức cạnh tranh và tăng giá trị sản phẩm, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế, từ đó có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với đơn vị để phát triển bền vững.

Nằm trong chương trình lớp tập huấn, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh đã phổ biến chính sách phát triển công  nghiệp của Trung ương, của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, nhằm giúp cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tiếp cận các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, vận dụng một cách có hiệu quả vào điều kiện cụ thể vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.761.933
    Online: 58