Nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ngày 05/11, UBND thị xã tổ chức kiểm tra đánh giá nội bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 năm 2021 tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND thị xã.

Tổ chức đánh giá nội bộ tại Văn phòng HĐND - UBND

Việc đánh giá nội bộ lần này được chia thành 2 đoàn đánh giá độc lập. Phạm vi đánh giá tập trung rà soát việc vận hành Hệ thống quản lý chất lượng của các phòng chuyên môn trong UBND thị xã. Bên cạnh mục tiêu là đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, việc đánh giá này còn nhằm tìm kiếm, nâng cao sự phù hợp của hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Sau đánh giá, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã chỉ ra, các phòng chuyên môn sẽ tổ chức khắc phục sớm để đảm bảo sự phù hợp trong thực hiện quản lý hệ  thống chất lượng ISO.

Tổ chức đánh giá nội bộ tại phòng TNMT

Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng trong công tác quản lý nhà nước đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính. Chương trình đánh giá nội bộ lần này cũng nhằm xem xét, kiểm tra các tài liệu, quy trình cũng như việc thực hiện các quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, có những sửa đổi, bổ sung đối với quy trình cho phù hợp để đạt được hiệu quả cao hơn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.661.399
    Online: 39