Sáng nay, 01/11, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức Lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã, Nguyễn Quang Vinh – UVBTV - PCT HĐND thị xã, Đinh Văn Hồng - UVBTV - PCT UBND thị xã đã tham dự buổi lễ.

Ngày 20/6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, tại Điều 8 Luật này đã quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của mọi công dân.

Đồng chí Trần Xuân Thắng - Trưởng phòng Tư pháp triển khai Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Từ đó đến nay, Ngày Pháp luật đã được các cơ quan, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện với trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân và cán bộ, đảng viên. Sau 8 năm thực hiện Ngày pháp luật, chúng ta đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước, của địa phương.

Đối với thị xã Hồng Lĩnh, hàng năm UBND thị xã đều ban hành Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam để tổ chức thực hiện trên địa bàn thị xã. Tinh thần thượng tôn pháp luật và năng lực vận động Nhân dân chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những chuyển biến tích cực. Người dân có ý thức chấp hành pháp luật cao hơn, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của mình; các quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Đồng chí Đinh Văn Hồng - UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, đồng chí Đinh Văn Hồng - UVBTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc xây dựng, nhận thức, thực thi cũng như việc triển khai Ngày pháp luật trong thời gian qua cũng còn những hạn chế nhất định; đó là tính hình thức, phong trào; còn nhiều trường hợp pháp luật chưa được đề cao, chưa được tôn trọng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo hiệu ứng, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật, UBND thị xã yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương; Báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật. Trước hết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở; Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Kiểm tra, rà soát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 phù hợp với thực tiễn cơ quan, phòng, ban, đơn vị.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hải phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản, thu nhập

Đồng chí Nguyễn Thu Thủy - Phó Trưởng phòng Nội vụ triển khai một số nội dung cơ bản của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tại  buổi lễ, UBND thị xã tổ chức giới thiệu, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản, thu nhập; các nội dung cơ bản của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 988.128
    Online: 48