Được sự nhất trí của Ban thường vụ Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị năm học 2021 - 2022 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tại 15 điểm cầu trong toàn thị.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo trong toàn thị đã được học tập 2 chuyên đề đó là: Cơ đồ, tiềm lực của Việt Nam sau 35 năm đổi mới và Xây dựng trường học hạnh phúc.

Thông qua chuyên đề cơ đồ, tiềm lực của Việt Nam sau 35 năm đổi mới  đã giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thấy được những thành tựu rất quan trọng, nổi bật mà đất nước ta đạt được trong những năm qua, trực tiếp nâng cao sức mạnh về mọi mặt của đất nước. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Các thành tựu đó là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định con đường đi lên CNXH là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Đồng thời, đây cũng là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiếp tục đổi mới, phát triển trong bền vững đất nước những năm tiếp theo.

Về chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc đã cung cấp cho các cán bộ, giáo viên hiểu rõ hơn về khái niệm, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của mô hình trường học hạnh phúc. Trong đó có 3 tiêu chí quan trọng, có tính cốt lõi đó là: Yêu thương, an toàn và tôn trọng. Trọng tâm mô hình này là “Trường học hạnh phúc - giáo viên  hạnh phúc - học sinh hạnh phúc” .

Đồng thời, giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có thêm kiến thức, kỹ năng xây dựng trường học hạnh phúc qua các phương pháp: Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, mối quan hệ tích cực, xây dựng môi trường sống tích cực; 6 kỹ năng (thân thiện, xác định hệ quả hành vi, lựa chọn hành vi, nhận diện cảm xúc, làm chủ cảm xúc) và phương pháp kỷ luật tích cực.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tổ chức thường niên nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mới 2021 - 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.415.020
    Online: 43