Sáng 26/10, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức tập huấn nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Trưởng, phó phòng phụ trách và chuyên viên phụ trách công tác ISO của các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã; Đến dự có đồng chí Đinh Văn Hồng – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Tại lớp tập huấn, các thành phần tham dự lớp tập huấn được truyền đạt các nội dung về: Tổng quan về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, sự thay đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn ISO 9001:2008; chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phương pháp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015; giới thiệu quy trình và kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015…Hướng dẫn cách thức xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

Đồng chí Đinh Văn Hồng - UVBTV Thị ủy, PCT UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Theo đó, TCVN ISO 9001:2015 gồm: Phạm vi - Tài liệu viện dẫn -  Thuật ngữ và định nghĩa - Bối cảnh của tổ chức - Lãnh đạo - Hoạch định - Hỗ trợ - Quá trình hoạt động - Đánh giá kết quả - Cải tiến. Phương pháp xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm 3 bước cơ bản: chuẩn hóa, quy trình hóa (xây dựng các thủ tục dạng văn bản); ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; kiểm soát và cải tiến hệ thống.

Đại diện Sở KH-CN Hà Tĩnh trực tiếp hướng dẫn triển khai, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác ISO của thị xã và các phường, xã nâng cao nhận thức và tổ chức vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, công tác cải cách hành chính tại các địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.761.389
    Online: 93