Xác định nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phường Đậu Liêu đã triển khai kế hoạch rà soát thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, có chất lượng và đúng Luật.

Năm 2022, toàn phường có 247 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Các đoàn công tác đã tiến hành rà soát để phân loại các đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn, chưa xét gọi nhập ngũ, đủ điều kiện gọi nhập ngũ để tuyển chọn 8 công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân.

Trong thời gian tới, Hội đồng NVQS phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về Luật NVQS, Luật Công an nhân dân thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó; tạo điều kiện thuận lợi để hiệp đồng nhận quân được thuận lợi, chính xác và nhanh chóng. Quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật…

Theo kế hoạch, việc rà soát, phúc tra, phân loại, xét duyệt nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ sẽ xong trước ngày 5/10/2021; tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trước ngày 20/11/2021; khám tuyển NVQS ở thị xã xong trước ngày 15/12/2021; Hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ gửi về Ban CHQS thị xã trước ngày 10/01/2022. Thời gian giao quân dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 18/02/2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.418.389
    Online: 21