UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Quyết định này thay thế Quyết định số 1306/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã ban hành trước đó vào ngày 24/4/2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, chính sách miễn, giảm giá nước sinh hoạt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Đối tượng áp dụng: các hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh và của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh.

- Phạm vi miễn, giảm giá: các hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt có tổng khối lượng không vượt quá 10 m3/hộ/tháng; các khu cách ly tập trung (trừ khu cách ly trong Bệnh viện và khu cách ly có thu tiền dịch vụ).

2. Mức miễn, giảm:

2.1. Hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt:

- Hộ gia đình nằm ngoài khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, có khối lượng sử dụng nước không quá 10m3/hộ/tháng: mức giảm 5% giá bán trước thuế VAT.

- Hộ gia đình nằm trong khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, có khối lượng sử dụng nước không quá 10m3/hộ/tháng, áp dụng trong tháng có giãn cách xã hội: mức giảm 10% giá bán trước thuế VAT.

2.2. Các đơn vị đang sử dụng nước sạch là điểm cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 (trừ khu cách ly trong Bệnh viện và khu cách ly có thu tiền dịch vụ): Miễn thu tiền nước 100% khối lượng nước phát sinh trong thời gian áp dụng cách ly.

3. Thời gian thực hiện miễn, giảm: 03 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2021, áp dụng kỳ phát hóa đơn thu tiền nước các tháng: 10, 11, 12 năm 2021.

4. Phương thức thực hiện giảm giá: giảm trừ trên hóa đơn khi thanh toán hóa đơn tiền nước của từng hộ dùng nước.

Giao Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh; Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh tổ chức thực hiện việc miễn, giảm giá bán nước sạch sinh hoạt theo quy định trên./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.728.585
    Online: 29