Sáng ngày 27/9, Đảng uỷ Quân sự thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021. Đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, Bí thư Đảng uỷ Quân sự chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, Đảng uỷ Quân sự thị xã đã quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận cấp trên. Đồng thời, cụ thể hoá bằng các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với tình hình thực tiễn của đơn vị và các địa phương. Từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ ngày càng được nâng cao, luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đơn vị và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao trong năm đạt kết quả tốt. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh công tác học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua, khen thưởng đạt kết quả tốt.

Đồng chí Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Đặng Thanh Hải, TUV, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã, Bí thư Đảng uỷ Quân sự ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng uỷ Quân sự thị xã đạt được trong năm 2021, các đồng chí cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và lưu ý năm 2022 Đảng uỷ Quân sự thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ban ngành đoàn thể có liên quan; kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác quân sự, quốc phóng địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; duy trì nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là việc khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm; phấn đấu không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”,“ tự chuyển hoá” trong nội bộ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.418.495
    Online: 27