DANH SÁCH

Tổ đi chợ mua hàng hóa thiết yêu cho các  hộ gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà

 

 

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

PHƯỜNG ĐỨC THUẬN

1

Nguyễn Thị Loan

TDP Thuận Hòa

CHT Phụ nữ

0942796585

 

Đoàn Thị Thắm

TDP Thuận Hòa

Bí thư chi đoàn

0333115696

 

Nguyễn Thị Hoài

TDP Thuận Hòa

Tổ liên gia số 1

0947272457

 

Kiều Thị Hương

TDP Thuận Hòa

Tổ liên gia số 2

0389028143

 

Trần Thị Sữu

TDP Thuận Hòa

Tổ liên gia số 3

0375937545

 

Kiều Thị Hiền

TDP Thuận Hòa

Tổ liên gia số 8

0877765575

 

Phan Văn Chính

TDP Thuận Hòa

Tổ liên gia số 9

0948691782

 

Trần Thị Chiến

TDP Thuận Hòa

CHT Nông dân

0911947972

 

2

Đặng Thị Hiền

TDP Thuận An

CHT Phụ nữ

0705444127

 

Đào Thị Mơ

TDP Thuận An

CHT nông dân

0852204635

 

Trần Thái Thịnh

TDP Thuận An

CHT ND

0814540545

 

Đặng Chí Thăng

TDP Thuận An

Tổ liên gia số 9

0964959435

 

Lê Đại Lộc

TDP Thuận An

Tổ liên gia số 9

0852203347

 

Phan Anh Tuấn

TDP Thuận An

BVDP

976399027

 

Phan Thanh Hùng

TDP Thuận An

PBT đoàn phường

0856399568

 

Võ Thị Thanh Huyền

TDP Thuận An

Phó CT Hội ND

0965716646

 

3

Trần Thị Hạ

TDP Thuận Tiến

CHT Phụ nữ

0912245432

 

Đào Thị Ước

TDP Thuận Tiến

CHT ND

0359673281

 

Trần Huy Hạnh

TDP Thuận Tiến

Tổ liên gia số 1

0368851812

 

Đặng Thị Hường

TDP Thuận Tiến

Tổ liên gia số 2

0976778592

 

Trần Thị Dung

TDP Thuận Tiến

Tổ liên gia số 3

0977512232

 

Nguyễn Xuân Tiến

TDP Thuận Tiến

BTCB

0943311728

 

Đào Thị Loan

TDP Thuận Tiến

Tổ liên gia số 5

0392489264

 

Đào Đức Hợi

TDP Thuận Tiến

CHT Hội CCB

0977494238

 

4

Đồng Thị Lý

TDP Đồng Thuận

CHT Phụ nữ

0947271500

 

Hoàng Anh Tuấn

TDP Đồng Thuận

CHT ND

0399804993

 

Nguyễn Thị Mơ

TDP Đồng Thuận

hội viên hội

0942292873

 

Đồng Ngọc Hưng

TDP Đồng Thuận

Tổ trưởng tổ liên gia

0963143267

 

Trần Thị Ngân

TDP Đồng Thuận

Tổ trưởng NN hội ND

0356490112

 

Lê Xuân Lịch

TDP Đồng Thuận

TT TDP

0382298171

 

Phan Đăng Ngọc

TDP Đồng Thuận

Tổ trưởng tổ liên gia

0943349618

 

5

Võ Quốc Sỹ

TDP Ngọc Sơn

TT TDP Ngọc Sơn

0356606506

 

Phan Thị Nhu

TDP Ngọc Sơn

CHT Phụ nữ

0357595764

 

Trần Thị Thúy

TDP Ngọc Sơn

Bí thư CĐ

0799026938

 

Nguyễn Văn Chung

TDP Ngọc Sơn

CHT ND

0362991762

 

Lê Thị Vinh

TDP Ngọc Sơn

Tổ trưởng tổ liên gia

0394798513

 

Phan Thị Hằng

TDP Ngọc Sơn

Tổ trưởng tổ liên gia

0379222756

 

Phan Văn Kiệm

TDP Ngọc Sơn

Tổ trưởng tổ liên gia

0987736765

 

Võ Quốc Vương

TDP Ngọc Sơn

Đoàn TN

08645365432

 

Phan Tất Thắm

TDP Ngọc Sơn

Tổ trưởng tổ liên gia

0868279988

 

6

Trần Văn Quyết

TDP Thuận Minh

BT Chi bộ

0336643667

 

Trần Thị Thúy Vân

TDP Thuận Minh

Bí thư CĐ

0987796867

 

Lê Thị Hương

TDP Thuận Minh

CHP PN

038994527

 

Lưu Xuân Kỹ

TDP Thuận Minh

Tổ trưởng tổ liên gia

0356797065

 

Lưu Đình Mạnh

TDP Thuận Minh

Tổ trưởng tổ liên gia

0972657067

 

Lê Văn Bình

TDP Thuận Minh

Tổ trưởng tổ liên gia

0812238586

 

Trần Văn Dũng

TDP Thuận Minh

Tổ trưởng tổ liên gia

0986799050

 

Trần Anh Tuấn

TDP Thuận Minh

Tổ trưởng tổ liên gia

0387197072

 

Lê Văn Kỷ

TDP Thuận Minh

Tổ trưởng tổ liên gia

0911084935

 

7

Lê Thị Huế

TDP Thuận Hồng

CHT Phụ nữ

0986200582

 

Phan Thị Tú Anh

TDP Thuận Hồng

Hội viên PN

0948410238

 

Lê Thị Thanh Hương

TDP Thuận Hồng

CHP PN

0397590377

 

Trần Hữu Tịnh

TDP Thuận Hồng

Tổtrưởng tổ liên gia

0949586580

 

Hoàng Thế Hồng

TDP Thuận Hồng

Tổ trưởng tổ liên gia

0356663115

 

Nguyễn Xuân Linh

TDP Thuận Hồng

Hội cựu quân nhân

0984138838

 

Phan Tiến Sỹ

TDP Thuận Hồng

Tổ đội trưởng

0968679199

 

Phan Văn Khoán

TDP Thuận Hồng

Tổ liên gia số

01234854459

 

PHƯỜNG BẮC HỒNG

1

Nguyễn Thị Mai Lê

TDP 1

CHT CHPN

0798310887

 

Nguyễn Thị Vân

TDP 1

BTCĐ

0979272052

 

Phạm Thị Đào

TDP 1

HV CHPN

0976087624

 

Phạm Lê Hoàng

TDP1

Thanh niên TN

0708546095

 

Phan Thị Thủy

TDP 1

HV CHPN

0825072346

 

Lê Thị Tình

TDP 1

HV CHPN

0917093756

 

Nguyễn Thị Thanh

TDP1

CHT CHCTĐ

0947628501

 

2

Phan Thị Diễn

PCT Hội LHPN phường

PCT Hội LHPN phường

0947666819

 

Nguyễn Thị Hồng

TDP 8

HV CHPN

0327046687

 

Trần Thị Huệ

TDP 10

HV CHPN

0972341134

 

Võ Thị Lợi

TDP 8

HV CHPN

033387956

 

Đinh Thị Viên

TDP 8

HV CHPN

0948927779

 

Nguyễn Thị Phúc

TDP 8

HV CHPN

0357552785

 

Nguyễn Bá Phong

TDP 8

Thanh niên TN

0365427225

 

Đăng Thuyên

TDP 8

Thanh niên TN

0354441234

 

3

Nguyễn Thị Đại

TDP3

CHT CHPN

0988661438

 

Trịnh Thị Lộc

TDP3

BT CĐ

0914857373

 

Lê Thị Mỹ

TDP 3

CHP CHPN

0948586368

 

Phan Thị Hồng Trường

Y tế thôn

Y tế thôn

0973964468

 

Trần Cảnh Tấn

Thanh niên TN

Thanh niên TN

0932332920

 

4

Ngô Thị Trâm Anh

TDP 4

CHT CHPN

0367941338

 

Phạm Thị Minh Phương

TDP 4

BTCB

0945450555

 

Trần Thị Đoài

TDP 4

HV CHPN

0989543755

 

Nguyễn Phi Hùng

Thanh niên TN

Thanh niên TN

799055962

 

Cao Thị Thanh Nhàn

Thanh niên TN

Thanh niên TN

948857839

 

5

Nguyễn Thị Bích Hằng

TDP 5

CHT CHPN

0976973260

 

Đinh Thị Trúc

TDP 5

HV CHPN

0397174922

 

Lê Thị Minh

TDP 5

HV CHPN

0915428062

 

Nguyễn Xuân Vương

Thanh niên TN

Thanh niên TN

387451669

 

Hoàng Trung Hiếu

Thanh niên TN

Thanh niên TN

978483823

 

6

Hoàng Mạnh Cường

TDP 6

BT Chi đoàn

0866802863

 

Bùi Thị Xuân Thảo

TDP 6

CHT CHPN

0948674500

 

Trần Thị Duyên

TDP 6

HV CHPN

0366115467

 

Lê Thị Diên

CHPN TDP 6

UVBCH CHPN

0392856667

 

Hoàng Cẩm Nhung

ĐV Đoàn TN

ĐV Đoàn TN

0338585520

 

7

Phan Thị Lan

CT Hội ND phường

CT Hội ND phường

0818845440

 

Nguyễn Thị Hòe

TDP 7

HV CHND

0947107822

 

Lê Tuấn Anh

ĐV Đoàn TN

ĐV Đoàn TN

0901700137

 

Đặng Thị Mỹ Dung

TDP 7

CHT CHPN

0367217465

 

Đặng Thị Thu

ĐV Đoàn TN

ĐV Đoàn TN

0963003605

 

8

Trần Thị Huyền

TDP 8

CHP CHPN

0989564948

 

Đoàn Sỹ Hoành

TDP 8

BT CĐTN TDP 8

0352414102

 

Võ Khánh Thuần

TDP 8

Tình nguyện viên

0989664534

 

Nguyễn Hữu Thọ

 TDP 8

 Tình nguyện viên

0972596977

 

Phan Thị Lê Na

TDP 8

HV CHPN

0838080492

 

Nguyễn Thị Hồng

TDP 8

HV CHPN

0327046687

 

Bùi Thị Xanh

TDP 8

HV CHPN

0977011909

 

9

Nguyễn Việt Nhật

Thanh niên TN

Thanh niên TN

0865647405

 

Trần Thị Mỹ Hạnh

TDP 9

CHT CHPN

0943031118

 

Hoàng Cẩm Nhung

Thanh niên TN

Thanh niên TN

0338585520

 

Nguyễn Chí Khôi

Thanh niên TN

Thanh niên TN

0946062208

 

Lê Thị Mai Linh

Thanh niên TN

Thanh niên TN

0902576324

 

10

Nguyễn Thị Bình

TDP 10

CHT CHPN

0949306548

 

Hà Thị Tam

TDP 10

HV CHPN

0976911086

 

Nguyễn Thị Liên

TDP 10

HV CHPN

0368848216

 

Phan Lệ Thủy

TDP 10

HV CHPN

0839167667

 

Nguyễn Bích Thủy

TDP 10

HV CHPN

0982828436

 

Bùi Thị Hiền

TDP 10

HV CHPN

0338585520

 

PHƯỜNG ĐẬU LIÊU

 

Bùi Thị Tuyên

CT Hội PN

CT Hội PN

0945634476

 

 

Hoàng Thị Hoa Quế

PCT Hội PN

PCT Hội PN

0948982887

 

 

TrươngThịBắc

CT Hội ND

CT Hội ND

0988204192

 

 

Phạm Thị May

UV BTV PN

UV BTV PN

0977919057

 

 

Thái Thị Tuyến

CHT Chi hội 2 PN

CHT Chi hội 2 PN

0962377197

 

 

Phan Thị Dung

CHP Chi hội 2 PN

CHP Chi hội 2 PN

0984621506

 

 

Nguyễn Thị Phương

CHP CH 2 ND

CHP CH 2 ND

0846351166

 

 

Phan Thị Hà

Hội viên CH 2 PN

Hội viên CH 2 PN

0372608068

 

 

Nguyễn Thị Xanh

Hội viên CH2 PN

Hội viên CH2 PN

0334081824

 

 

Phùng thị Thủy

CHT Chi hội 8 PN

CHT Chi hội 8 PN

0384414799

 

 

Dương Thị Mai

Hội viên CH 8 PN

Hội viên CH 8 PN

0378693701

 

 

Trương Thị Loan

CHP CH 8ND

CHP CH 8ND

0976581117

 

 

Trần Thị Thắm

Hội viên CH 8 PN

Hội viên CH 8 PN

0983699857

 

 

Đậu Thị Thuận

Hội viên CH 8 PN

Hội viên CH 8 PN

0353595369

 

 

Trần Thị Tuyết

CHT Chi hội 1 PN

CHT Chi hội 1 PN

0979021827

 

 

Nguyễn Thị Loan

CHP Chi hội 1PN

CHP Chi hội 1PN

0974782187

 

 

Bùi Thị Hà

Hội viên CH 1 PN

Hội viên CH 1 PN

0987926571

 

 

Bùi Thị Tám

Hội viên CH 1 PN

Hội viên CH 1 PN

0353462572

 

 

Nguyễn Thị Toàn

Hội viên CH 1 PN

Hội viên CH 1 PN

0347210718

 

 

Phạm Thị Tình

CHT Chi hội 3 PN

CHT Chi hội 3 PN

0378693882

 

 

Bùi Thị Hoài

Hội viên chi hội 3

Hội viên chi hội 3

094777595

 

 

Bùi Thị Vân

Hội viên chi hội 3

Hội viên chi hội 3

0988064217

 

 

Phạm Thị Châu

Hội viên chi hội 3

Hội viên chi hội 3

0978903121

 

 

Phan Thị Lợi

Hội viên chi hội 3

Hội viên chi hội 3

0967574172

 

 

Nguyễn Thị Na

Bí thư Đoàn phường

Bí thư Đoàn phường

0915506086

 

 

NguyễnThịCẩmVân

Đoàn viên CĐ3

Đoàn viên CĐ3

0816061143

 

 

NguyễnThịThơm

Bí thư CĐ 3

Bí thư CĐ 3

0942640174

 

 

TrầnThịHiềnDịu

ĐVCĐ 1

ĐVCĐ 1

0917840921

 

 

BùiViết Trinh

BTCĐ 2

BTCĐ 2

0333659515

 

 

NguyễnThịNgọcOanh

ĐV CĐ

ĐV CĐ

0585886632

 

 

NguyễnThịTâm

ĐVCĐ 3

ĐVCĐ 3

0399862263

 

 

NguyễnĐìnhCảnh

ĐV CĐ 2

ĐV CĐ 2

0865535934

 

 

Nguyễn Thị Hòa

Bí thư CĐ 1

Bí thư CĐ 1

0395148264

 

 

Bùi Ngọc Oanh

BT CĐ 6

BT CĐ 6

0932326746

 

 

Phạm Yến Ngọc

BT CĐ 5

BT CĐ 5

0833756903

 

 

Bùi Văn Nam

BT CĐ 4

BT CĐ 4

0373313138

 

 

Trần Tuấn Anh

ĐV CĐ 6

ĐV CĐ 6

0931826866

 

 

Trần Đình Đức

ĐV CĐ 5

ĐV CĐ 5

0879121080

 

 

Phạm Thị Hạnh

P.Chủ tịch Hội ND

P.Chủ tịch Hội ND

0386608537

 

 

BùiThịTâm

CHT Chi hội 8 ND

CHT Chi hội 8 ND

0974308216

 

 

Bùi Thị Xuân

CHP CH 1 ND

CHP CH 1 ND

0338860896

 

 

VõThị Khoa

CHP CH 3 ND

CHP CH 3 ND

0344307669

 

PHƯỜNG TRUNG LƯƠNG

 

Kiều Văn Minh

TDP TIÊN SƠN

Bí thư chi bộ

039428 707

 

 

Kiều Minh Cương

 

Tổ trưởng TDP

0978655397

 

 

Võ Thị Hoài

 

CHT Phụ nữ

0946.930.204

 

 

Nguyễn Thị Nga

 

Hội viên PN

0368.469.864

 

 

Kiều Thái Chi

 

ĐVTN

0362.712.943

 

 

Nguyễn Tiến Lợi

TDP TÂN MIẾU

Bí thư chi bộ

0986550499

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh

 

Tổ trưởng TDP

0336204013

 

 

Đặng Thị Hường

 

Hội viên PN

0355407697

 

 

Phạm Thị Minh

 

Hội viên PN

0356.538.180

 

 

Kiều Thị Nhu

 

Hội viên PN

0378.767.049

 

 

Bùi Cẩm Ly

 

ĐVTN

0386.980.796

 

 

Nguyễn Khắc Loan

TDP TRUNG LÝ

Bí thư chi bộ

0389928791

 

 

Đinh Văn Huệ

 

Tổ trưởng TDP

0988613348

 

 

Nguyễn Thị Thanh

 

CHT Phụ nữ

0336.482.948

 

 

Nguyễn Thị Tuyến

 

Hội viên PN

0963.581.674

 

 

Kiều Đình Chương

TDP TRUNG HẬU

Bí thư chi bộ

0976946320

 

 

Nguyễn Công Liên

 

Tổ trưởng TDP

0358593614

 

 

Nguyễn Thị Thắng

 

CHT Phụ nữ

0399.835.360

 

 

Trần Thị Tâm

 

Hội viên PN

0961.053.451

 

 

Nguyễn Thị Lam

 

Hội viên PN

0392426598

 

 

Mai Thị Chín

 

Hội viên PN

 

 

 

Nguyễn Đức Thuận

TDP HẦU ĐỀN

Bí thư chi bộ

0914473700

 

 

Nguyễn Văn Luật

 

Tổ trưởng TDP

0329985287

 

 

Vũ Thị Thanh Thủy

 

CHT Phụ nữ

0393.964.745

 

 

Nguyễn Thị Thiêm

 

Hội viên PN

0964216204

 

 

Nguyễn Thị Hằng Nga

 

Hội viên PN

0989951957

 

 

Bạch Thị Thanh

 

Hội viên PN

0985.157.277

 

 

Nguyễn Thị Minh Thanh

 

ĐVTN

0963.733.428

 

 

Lê Ngọc Chiến

TDP TUẦN CẦU

Bí thư chi bộ

0974162041

 

 

Lê Văn Thường

 

Tổ trưởng TDP

0369224782

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

CHT Phụ nữ

0336.325.218

 

 

Nguyễn Thị Anh

 

Hội viên PN

0389.037.424

 

 

Nguyễn Thị Cương

 

CHT NCT

0986459228

 

 

Trần Công Đính

TDP LA GIANG

Bí thư chi bộ

0825906763

 

 

Nguyễn Thị Hoa

 

Tổ trưởng TDP

0975549072

 

 

Nguyễn Thị Ngân

 

CHT Phụ nữ

0985.112.433

 

 

Võ Thị Hà

 

Hội viên PN

0374.883.568

 

 

Nguyễn Thị Hồng

 

Hội viên PN

0335394084

 

 

Nguyễn Hồng Quang

TDP PHÚC SƠN

Bí thư chi bộ

0356976885

 

 

Nguyễn Văn Đức

 

CHT CCB

0364055767

 

 

Đoàn thị Thắng

 

Hội viên PN

0374.968.009

 

 

Trần Thị Vân

 

Hội viên PN

0984178688

 

 

Nguyễn Bùi Dương

 

HND

0984178688

 

 

Nguyễn Huy Hoài

TDP BẤN XÁ

Bí thư chi bộ

0386073007

 

 

Nguyễn Văn Mạnh

 

Tổ trưởng TDP

0399359007

 

 

Trần Thị Tình

 

Hội viên PN

0984.899.397

 

 

Kiều Thị Ngân

 

CT HLHPN

0986904706

 

 

Nguyễn Xuân Nam

 

ĐVTN

0911.787.234

 

 

Kiều Đình Đường

TDP QUỲNH LÂM

Bí thư chi bộ

0987769855

 

 

Đoàn Văn Trà

 

Tổ trưởng TDP

0899604699

 

 

Phan Thị Vinh

 

CHT PN

0824587232

 

 

Thái Thị Thức

 

Hội viên PN

0944.505.905

 

 

Kiều Đức An

 

ĐVTN

0944.663.014

 

XÃ THUẬN LỘC

 

Lê Văn Huân

Thôn Phúc Thuận

Bí thư Chi bộ

0372032955

 

 

Lê Văn phẩm

Thôn Phúc Thuận

Thôn trưởng

0363280856

 

 

Trần Thị Dung

Thôn Phúc Thuận

CHT Hội PN

0973871728

 

 

Trần Thị Tâm

Thôn Phúc Thuận

CHT Hội ND

0375516125

 

 

Trần Văn Hóa

Thôn Phúc Thuận

CHP Hội CCB

0945331520

 

 

Lê Thị Hảo

Thôn Phúc Thuận

Y tá thôn

0978884128

 

 

Trần Văn Lệ

Thôn Chùa

Bí thư Chi bộ

0839107928

 

 

Nguyễn Đình Hợp

Thôn Chùa

Thôn trưởng

0349436790

 

 

Trần Thị Nga

Thôn Chùa

CHT Hội NCT

0817974152

 

 

Trần Hữu Phúc

Thôn Chùa

CHT Hội CCB

0328671521

 

 

Đồng Thị Hương Giang

Thôn Chùa

Y tá thôn

0973038909

 

 

Võ Văn Tú

Thôn Thuận Giang

Bí thư Chi bộ

0345569728

 

 

Nguyễn Trọng Canh

Thôn Thuận Giang

Thôn trưởng

0943757382

 

 

Nguyễn Thị Hồng

Thôn Thuận Giang

CHT Hội PN

389076766

 

 

Phan Sỹ Lê

Thôn Thuận Giang

CHT Hội ND

972420851

 

 

Nguyễn Thị Nga

Thôn Thuận Giang

Y tá thôn

946801275

 

 

Nguyễn Huy Ánh

Thôn Thuận Trung

Thôn trưởng

0374470195

 

 

Phạm Văn Hiền

Thôn Thuận Trung

Cấp ủy viên

0989744909

 

 

Nguyễn Thị Vinh

Thôn Thuận Trung

CHT Hội PN

0375838123

 

 

Lê Thanh Xuân

Thôn Thuận Trung

CHT Hội CCB

0364973757

 

 

Lê Thị Thảo

Thôn Thuận Trung

Y tá thôn

941782758

 

 

Nguyễn Huy Phận

Thôn Thuận Sơn

Bí thư Chi bộ

0349053059

 

 

Trần Thịnh Hùng

Thôn Thuận Sơn

Thôn trưởng

0949792689

 

 

Nguyễn Hồng Tiễn

Thôn Thuận Sơn

CHT Hội PN

0329609435

 

 

Nguyễn Huy Lương

Thôn Thuận Sơn

CHT Hội NCT

0964674806

 

 

Trần Thị Nhân

Thôn Thuận Sơn

Y tá thôn

0353245513

 

 

Nguyễn Văn Sen

Thôn Thuận Sơn

Tổ liên gia

0848284541

 

 

Phan Thị Hương

Thôn Thuận Sơn

Tổ liên gia

0364128871

 

 

Phạm Anh Tài

Thôn Thuận Sơn

ĐTN

0386878060

 

 

Trần Văn Hữu

Thôn Tân Hòa

Bí thư Chi bộ

0973623297

 

 

Nguyễn Trọng Vượng

Thôn Tân Hòa

Thôn trưởng

0328328470

 

 

Trần Thị Lý

Thôn Tân Hòa

CHT Hội PN

332728015

 

 

Trần Văn Thuận

Thôn Tân Hòa

CHT Hội ND

357301876

 

 

Trần Thị Hường

Thôn Tân Hòa

Y tá thôn

369619878

 

 

Hoàng Minh Lương

Thôn Hồng Nguyệt

Bí thư Chi bộ

375258842

 

 

Bùi Quang Lập

Thôn Hồng Nguyệt

Thôn trưởng

973988784

 

 

Nguyễn Thị Vịnh

Thôn Hồng Nguyệt

CHT Hội PN

352097543

 

 

Trần Thị Tịnh

Thôn Hồng Nguyệt

Y tá thôn

787053698

 

 

Hoàng Thị Hạnh

Thôn Hồng Nguyệt

Hội PN

0914446802

 

 

Bùi Minh Huân

Thôn Hồng Lam

Thôn trưởng

969449425

 

 

Trần Thị Hương

Thôn Hồng Lam

CHT Hội PN

911464493

 

 

Nguyễn Sinh Cung

Thôn Hồng Lam

CHT Hội ND

375810485

 

 

Trần Thị Dung

Thôn Hồng Lam

Y tá thôn

946263793

 

 

Bùi Văn Cừ

Thôn Hồng Lam

Cấp ủy viên

0343922494

 

 

Trần Thị Nghĩa

Thôn Đồi Cao

Bí thư Chi bộ

826736874

 

 

Trần Thị Thanh

Thôn Đồi Cao

CHT Hội PN

869536685

 

 

Nguyễn Thị Thuyết

Thôn Đồi Cao

Hội PN

0366395384

 

PHƯỜNG NAM HÔNG

 

Nguyễn Thị Minh

TDP1

Chi hội trưởng PN

0386158398

 

 

Nguyễn Duy Ân 

 

Chi hội trưởng Hội CCB

0353788628

 

 

Phan Thị Thủy 

 

TT tổ liên gia 

0383908205

 

 

Trần Thị Nhung 

 

TT tổ liên gia 

0946106979

 

 

Nguyễn Văn Tiu 

 

TT tổ liên gia 

0843598212

 

 

Nguyễn Viết Tứ 

 

TT tổ liên gia 

0778584854

 

 

Nguyễn Khắc Đạt 

 

TT tổ liên gia 

0818532582

 

 

Trần Văn Hồng 

 

TT tổ liên gia 

0399593190

 

 

Phùng Thị Thủy 

 

TT tổ liên gia 

0987008142

 

 

Phan Đình Bình 

 

Cụm trưởng cụm dân cư 

0397216773

 

 

  Lê Thị Oanh 

TDP2

Chi hội trưởng PN  

0945025691

 

 

  Bùi Thị Thanh Thiết 

 

TT Tổ liên gia 

0336160009

 

 

  Võ Thị Anh 

 

TT Tổ liên gia 

0355332607

 

 

  Nguyễn Thị Sáng 

 

TT Tổ liên gia 

0393617225

 

 

  Nguyễn Thị Xuân 

 

TT Tổ liên gia 

0778508271

 

 

  Nguyễn Thành Vĩnh 

 

TT Tổ liên gia 

0945108678

 

 

  Trần Thị Minh Nguyệt 

 

TT Tổ liên gia 

077248848

 

 

  Đường Ngọc Mạnh   

 

BVDP

0356434448

 

 

  Nguyễn Thị Hòa 

TDP3

Chi hội trưởng PN 

0355293124

 

 

  Nguyễn Đức Hồng

 

TT tổ liên gia

0977089700

 

 

  Phạm Cư

 

TT tổ liên gia

0766132201

 

 

  Nguyễn Thị Hoa

 

TT tổ liên gia

0375370755

 

 

  Trần Quý

 

TT tổ liên gia

0983294286

 

 

  Trần Thị Thủy

 

TT tổ liên gia

0976400320

 

 

  Phạm Xuân Thìn

 

TT tổ liên gia

0975953157

 

 

  Phan Tuyên Huấn

 

TT tổ liên gia

0983938852

 

 

  Cao Thị Chiến 

TDP4

Chi hội trưởng PN 

0382164635

 

 

  Nguyễn Đăng Hòa

 

TT tổ liên gia

0979736471

 

 

  Trần Mạnh Hùng

 

TT tổ liên gia

0944416168

 

 

  Nguyễn Đình Hậu

 

TT tổ liên gia

0819896207

 

 

  Phan Văn Tịnh

 

 

TT tổ liên gia

0946482197

 

 

  Ngô Bá Khuyến

 

 

TT tổ liên gia

0889717968

 

 

  Trần Huy Lâm

 

 

BVDP

0838887957

 

 

  Nguyễn Thị Liên

 

 

Y tế thôn, Cộng tác viên DS

0369 310 731

 

 

  Trần Thị Thành 

TDP5

TT tổ liên gia  

0914944825

 

 

  Nguyễn Văn Tuế

 

Chi hội CCB

0334751478

 

 

  Nguyễn Xuân Trâm

 

TT tổ liên gia

0983570484

 

 

  Nguyễn Thị Huyền

 

Chi hội trưởng PN

0347691382

 

 

  Trần Văn Quang

 

TT  tổ liên gia

0979801570

 

 

  Bùi Đức Thắng

 

 

TT tổ liên gia

0932496047

 

 

  Đinh Xuân Tiêm

 

 

TT tổ liên gia

0386579003

 

 

  Nguyễn Thị Đức

 

Y tế thôn, Cộng tác viên DS

0919295998

 

 

  Nguyễn Đình Luyên 

TDP6

Tổ trưởng TDP

0968501859

 

 

  Kiều Minh Cương

 

TT Tổ liên gia

0965216587

 

 

  Nguyễn Thị Nữ

 

Chi hội trưởng PN

0982423788

 

 

  Trần Thị Kim Anh

 

TT tổ liên gia

0945567601

 

 

  Hoàng Thị Vân

 

Chi hội phụ nữ

0948923305

 

 

  Dương Trí Sơn

 

Chi hội trưởng ND

0368217670

 

 

  Nguyễn Thị Cầm

 

Dân quân

0947100567

 

 

  Nguyễn Xuân Hùng

 

Chi hội trưởng hội CCB

0976670770

 

 

Nguyễn Văn Liên

TDP7

Bí thư chi bộ

0915872200

 

 

Nguyễn Đức Hành 

 

Tổ trưởng TDP 

0348912944

 

 

  Đặng Xuân Nghị

 

TT tổ liên gia

0948489145

 

 

  Lê Hải Thanh

 

 

Chi hội trưởng CCB

0973328388

 

 

  Nguyễn Trọng Lâm

 

TT tổ liên gia

0989454704

 

 

  Phạm Thị Hương

 

TT Tổ liên gia

0373249610

 

 

  Nguyễn Xuân An

 

TT Tổ liên gia

0948031007

 

 

  Trần Văn Tân

 

TT Tổ liên gia

0976498533

 

 

  Nguyễn Thị Tuyết

 

Chi hội trưởng PN

0849569680

 

 

  Võ Quốc Khánh

 

TT Tổ liên gia

0969074423

 

 

  Nguyễn Đức Hiểu 

TDP8

TT Tổ liên gia 

0972048201

 

 

  Pham Ngọc Khánh

 

TT Tổ liên gia

0989830933

 

 

  Nguyễn Đăng Đồng

 

TT Tổ liên gia

 

0918115458

 

 

  Trần THị Lan

 

Y tế thôn, CTV DS

0948 468 527

 

 

  Phan Thanh Lý

 

TT Tổ liên gia

 

0386996842

 

 

  Nguyễn Trọng Hóa

 

Chi hội trưởng ND

0368415034

 

 

  Nguyễn Thị Vinh

 

Cấp ủy viên

0974758740

 

 

  Trần Thị Dung

 

Chi hội trưởng PN

0963677584

 

 

  Thái Thị Hiền

 

Cụm trưởng

0763013876

 

                                                               

                                                                 BAN CHỈ ĐẠO PCD

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 754.429
    Online: 61