Thực hiện kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021, ngày 30/7, UBND phường Đậu Liêu đã phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh - Can Lộc triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Năm 2021, phường Đậu Liêu được giao chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 246 triệu đồng. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, phường đã thực hiện tốt từ việc niêm yết công khai danh sách các hộ nộp thuế và số thuế phải nộp tại các nhà văn hoá tổ dân phố để người dân được biết và tự giám sát công tác thu nộp thuế. Bên cạnh đó, tập trung huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền đến tận người dân về nghĩa vụ nộp thuế hàng năm.

Kết quả, sau thời gian 01 ngày phường đã thu được thuế đất phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 93,5% chỉ tiêu kế hoạch./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.650.169
    Online: 24