Sáng ngày 28/7, Hội nông dân thị xã đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Nông dân TX Hồng Lĩnh, khoá VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến dự có lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền thị xã.

Trong nữa nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân đã có chuyển biến rõ nét, đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; các chỉ tiêu hàng năm cơ bản hoàn thành so với mục tiêu Đại hội đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện sâu, rộng, có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức, tỷ lệ tập hợp đạt 93,6%. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội Nông dân từ thị xã đến cơ sở được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm; trình độ, phương pháp, kỷ năng trong thực hiện nhiệm vụ, trong công tác vận động quần chúng từng bước được nâng lên, các phong trào nông dân ngày càng phát triển. 

Đồng chí Lê Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và phong trào nông dân trong nữa nhiệm kỳ qua

 Các cấp Hội đã vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; thành lập và duy trì hoạt động 03 THT, 03 HTX; Phối hợp vận động xây dựng 08 mô hình tích tụ ruộng đất với tổng diện tích 71 ha sản xuất lúa.

Đặc biệt, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Kết quả, trong nữa nhiệm kỳ đã có 7.459 lượt gia đình hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chí phong trào thi đua. Qua bình xét hàng năm đã biểu dương khen thưởng 4.910 lượt hộ. Trong đó cấp tỉnh 96 lượt hộ, chiếm 1,96 %, cấp thị xã 891 lượt hộ, chiếm 18,15%, cấp cơ sở 3.923 lượt hộ, chiếm 79,8%;

Phối hợp hỗ trợ làm nhà ở cho 5 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ 198 lượt hộ nghèo có địa chỉ trên toàn thị xã, giúp 5 hộ thoát nghèo, 14 mô hình sinh kế,  xây dựng 6 mô hình kinh tế. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hổ trợ nông dân phát triển sản xuất. Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hổ trợ nông dân phát triển sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Trong nữa nhiệm kỳ đã có 01 lượt tập thể, 02 lượt cá nhân được TW Hội tặng Bằng khen; 04 lượt tập thể, 03 lượt cá nhân được tỉnh Hội tặng Bằng khen; và nhiều tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Đại diện lãnh đạo Hội nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là công tác tuyên truyền ở một số cơ sở Hội có lúc, có việc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; Hoạt động Hội và phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều giữa các đơn vị phường, xã. Một số phong trào nông dân thực hiện hiệu quả chưa hiệu quả; chưa xây dựng được các mô hình, sản phẩm liên kết với doanh nghiệp quy mô lớn để phát triển kinh tế bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ hơn những kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn trong nữa nhiệm kỳ còn lại.

Trên cơ sở nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động cụ thể về cơ sở; nâng cao chất lượng các phong trào của Hội; tham gia có hiệu quả việc phát triển nông nghiệp đô thị; nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh góp phần xây dựng thị xã đạt các tiêu chí đô thị loại III./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 754.378
    Online: 56