Sáng 29/7, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 để đánh giá tình hình phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua một số nghị quyết vấn đề quan trọng.

Đến dự có đồng chí Trần Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn.

 Về phía thị xã có các đồng chí Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Thăng Long - Phó Bí thư thường trực Thị ủy;  Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thỉ ủy - HĐND - UBND, Trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể cùng các vị đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải nhấn mạnh kỳ họp lần này sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng tập trung vào các nhóm vấn đề như: Tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận, phân tích, xem xét, quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tích cực, khả thi để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2021 đã đề ra. Xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo của UBND thị xã về quyết toán ngân sách năm 2020, thu chi ngân sách, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2021, nghe các báo cáo giám sát chuyên đề của các ban HĐND thị xã, báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết do UBND thị xã trình tại kỳ họp. Thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua các nghị quyết trên các lĩnh vực. Đặc biệt là tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các ý kiến của đại biểu trình tới kỳ họp. 

Đồng chí Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Thanh Hải phát biểu khai mạc Kỳ họp

 Qua đó, đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các vị đại biểu HĐND thị xã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ dành thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp góp phần để kỳ họp đạt kết quả cao nhất. Đề nghị lãnh đạo UBND thị xã, trưởng các phòng, ban, ngành theo chức trách nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận giải trình làm rõ các vấn đề mà cử tri, đại biểu HĐND thị xã quan tâm.

Tại kỳ họp, đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó chủ tịch UBND thị xã đã báo cáo tình hình phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm chính trị cao trong 6 tháng đầu năm 2021 tình hình KT-XH, QP-AN thị xã tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu (theo giá so sánh 2010) tăng 5,7%, sản xuất vụ Xuân được mùa toàn diện, giá trị các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ có bước tăng trưởng khá; củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III và xây dựng phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh theo đúng kế hoạch; trật tự, kỷ cương đô thị ngày càng được đảm bảo; thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng và đứng đầu toàn tỉnh về tổng số vốn đăng ký.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - PCT HĐND thị xã thông qua các báo cáo của HĐND

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Tôn Quang Ngọc - PCT UBND thị xã thông qua báo cáo quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020; thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 được cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai quyết liệt, kịp thời và đồng bộ các giải pháp.

Đồng chí Đặng Minh Khang - Trưởng ban KTXH - HĐND thị xã báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội

Các cấp, các ngành, nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch như: Y tế, công an, quân đội.... đã không ngừng nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao đã thực hiện tốt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt “mục tiêu kép” đặt ra, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thị xã, được Nhân dân đồng lòng thực hiện và ghi nhận, đánh giá cao.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu:

- Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu (theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.140 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch năm, tăng 5,7% so với cùng kỳ

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 598 tỷ đồng, đạt 47,1% KH, giảm 4,3% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách được giao trên địa bàn đạt 57,04 tỷ đồng, bằng 74,7% kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 35,4% so với cùng kỳ.

- Tổng diện tích lúa 2.905 ha, tăng 17,6%KH; trong đó vụ Xuân gieo trồng 1.606 ha, sản lượng lương thực vụ Xuân (sản lượng thóc) 9.878 tấn, đạt 83% KH, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt trên 99%

- Tiếp tục củng cố và nâng cao 49 tiêu chí đô thị loại III đã đạt; Tiêu chí mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng phần xe chạy ≥ 7,5m) tăng 5% chất lượng

- Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều) đạt 1,96%.

- Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 94% ; lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp đạt 37,7%

- Giải quyết việc làm mới trên 760 người .

- Phường Bắc Hồng đạt 16/18 tiêu chí đô thị văn minh (tăng 05 tiêu chí).

- 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn An toàn làm chủ; 6/6 phường, xã ổn định chính trị - xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế xung quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đó là tổng giá trị sản xuất các ngành  kinh tế chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Tiến độ triển khai các dự án  đầu tư  trong các lĩnh vực sản xuất còn chậm. Công tác chỉnh trang đô thị triển khai chậm, một số  công trình được khởi công còn thấp so với kế hoạch. Hoạt động thương mại dịch vụ bị chững lại do ảnh hưởng dịch COVID 19, đơn thư khiếu nại về một số lĩnh vực vẫn còn tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm…

Đồng Chí Hoàng Bá Khang - Trưởng Ban Pháp chế báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra củ Ban Pháp chế

Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021, UBND TX Hồng Lĩnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 6 tháng cuối năm 2021 trong đó: Tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Hạ tầng cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, Cổng Khánh 2 và Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, Nhà máy sản xuất thùng xốp EPS, Trạm biến áp 110 KV tại xã Thuận Lộc và một số dự án khác để sớm hoàn thành đưa vào hoạt động; Hoàn thành và triển khai Chương trình phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2030; Đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các hình thức xã hội hóa đầu tư, nhất là trong các dự án đầu tư trong lĩnh vực giao thông; hạ tầng cụm công nghiệp; y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, môi trường và các dự án thứ cấp vào cụm công nghiệp; Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống và kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh COVID-19, duy trì công tác khám chữa bệnh.

Đồng chí Lê Hồng Hạnh - Phó Ban KT-XH báo cáo tóm tắt giám sát chuyên đề của Ban KT-XH

Theo chương trình nghị sự, kỳ họp đã được nghe báo cáo quyết toán thu chi ngân sách, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; các tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết của UBND thị xã, báo cáo kết quả thẩm tra của Ban KT-XH, Ban pháp chế; báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân, VKS nhân dân.

Chủ tịch UBMTTQ Đặng Ngọc Sơn báo cáo về việc tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội

Nghe báo cáo tóm tắt giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - xã hội; báo cáo tóm tắt giám sát chuyên đề của Ban pháp chế. Nghe bài phát biểu của ông Đặng Ngọc Sơn - Chủ tịch UBMTTQ thị xã về tham gia xây dựng chính quyền.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ  ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của TX Hồng Lĩnh 6 tháng đầu năm; thông tin nội dung và kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XVIII.

Đồng chí Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, HĐND TX Hồng Lĩnh cần tăng cường hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm đặc biệt là các chương trình, đề án của thị xã theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đề ra. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp, phát huy trí tuệ của đại biểu trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của thị xã nhất là công tác chỉnh trang đô thị. BTV Thị uỷ quán triệt sâu sắc nội dung kết luận của BTV Tỉnh uỷ tại cuộc làm việc giữa BTV Tỉnh uỷ và BTV Thị uỷ TX Hồng Lĩnh, lãnh đạo chỉ đạo UBND thị xã xây dựng đề án trình UBND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách đặc thù tiếp tục huy động tối đa nguồn lực hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025.

Kỳ họp cũng đã giành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu Thái Lương - Tổ đại biểu số 5 thảo luận tại Kỳ họp

Theo đó có 8 câu chất vấn được gửi đến kỳ họp trong đó có 4 câu hỏi được chất vấn trực tiếp tại nghị trường đó là: tiến độ thực hiện một số công trình dự án trên địa bàn diễn ra còn chậm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; Tình trạng kinh doanh dịch vụ phế liệu, mua bán ô tô cũ trên địa bàn thị xã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT cách thức xử lý; Việc thực hiện đề án thu gom rác thải, còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc ở một số địa phương; tình trạng vi phạm pháp luật của trẻ em ở tuổi vị thành niên ngày càng gia tăng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục?...

Phát biểu tiếp thu giải trình các ý kiến, ông Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã đã cảm ơn các đại biểu đã gửi tới kỳ họp các ý kiến chất vấn có nhiều nội dung quan trọng, sát với thực tiễn. Và xin tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chất vấn qua đó tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện  quyết liệt trong thời gian để  đạt kết quả tốt nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Huy Hùng phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến 

Qua đây đồng chí Chủ tịch UBND cũng đã giải trình thêm một số nội dung trình tại kỳ họp để thông qua Nghị quyết như: việc thực hiện Luật dân quân tự vệ tại các đơn vị phường xã; tình hình quy hoạch quyền sử dụng đất đến năm 2030;  thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt: chuyển giao việc thu gom rác thải từ các tổ đội nhóm  sang  cho công ty môi trường đô thị. Việc thực hiện cơ chế hỗ trợ xây dựng ĐTVM của phường Bắc Hồng còn chậm, khó triển khai ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của đơn vị.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thị xã về việc mua bán phế liệu, mua bán ô tô cũ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, vi phạm hành lang ATGT tại hai phường Đức Thuận, Trung Lương. Việc giải ngân các hồ sơ trên lĩnh vực chỉnh trang đô thị còn gặp một số vướng mắc. Trên lĩnh vực giáo dục, đề nghị Phòng giáo dục đào tạo nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời để nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới. Về tình trạng cán bộ, công nhân viên chức vi phạm chính sách Dân số KHHGĐ, UBND đã tiến hành xử lý kỷ luật vi phạm theo đúng luật quy định. Để khắc phục đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCC, VC đồng thời siết chặt kỷ cương hành chính. Việc triển khai các dự án như kè Bình Lạng diễn ra  với tiến độ chậm do nhiều yếu tố gồm khách quan và chủ quan. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, đơn vị khảo sát, nhà thầu thi công, địa phương.

Tại kỳ họp này, HĐND TX Hồng Lĩnh dự kiến thông qua 6 nghị quyết: Nghị quyết về thông qua Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ cho dân quân tự vệ trên địa bàn TX Hồng Lĩnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về việc ban hành một số biện pháp nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TX Hồng Lĩnh và Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2020.

Sau 1 ngày làm việc tích cực khẩn trương, kỳ họp thứ 2, HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã thành công tốt đẹp. Để các nghị quyết của Kỳ họp được triển khai kịp thời, hiệu quả, Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các vị đại biểu HĐND thị xã quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN năm 2021. HĐND thị xã giao UBND thị xã khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 2 thông qua, để sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.418.404
    Online: 27