Thực hiện kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021; Ngày 17/7/2021, Ủy ban nhân dân phường Nam Hồng phối hợp Chi cục thuế khu vực Hồng Lĩnh - Can Lộc tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021. Trong một ngày với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ các tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, thông báo đến tận các hộ dân thực hiện nộp thuế đầy đủ.

Phường tổ chức họp đánh giá kết quả thu thuế phi nông nghiệp sau 1 ngày triển khai

Sau một ngày triển khai đã thu được 1.412 hộ với số tiền hơn 250 triệu đồng, đạt 78% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó đơn vị Tổ dân phố 2 thu đạt kết quả cao nhất với tỷ lệ 96,7%; Tổ dân phố 1 thu đạt kết quả cao thứ 2 với 91,5%. Cuối ngày, UBND phường đã kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ dân phố đạt kết quả cao trong công tác thu thuế đất phi nông nghiệp nhằm động viên khích lệ các tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ.

Kịp thời động viên các đơn vị thu được kết quả cao

Trong thời gian tới để công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường tiếp tục đạt được những kết quả cao tạo nguồn tăng thu cho ngân sách địa phương. UBND phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng nhiều hình thức, vận động giải thích chế độ chính sách để người nộp thuế biết và tự giác thực hiện. Tiếp tục thực hiện rà soát các diện tích đất phi nông nghiệp trên địa bàn thuộc diện phải kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành, kịp thời phát hiện và đưa vào lập bộ các thửa đất còn ngoài bộ, thu đúng, thu đủ để đảm bảo công bằng và không bỏ sót nguồn thu./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.650.260
    Online: 38