Theo dự kiến, kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021 (kỳ họp thứ 2) của HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VII dự kiến diễn ra từ ngày 29/7 đến ngày 30/7/2021. Trên tinh thần đổi mới, kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 21 nội dung quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó có 4 nội dung chuyên đề.

Theo kế hoạch tổ chức kỳ họp, trong số 21 nội dung trình kỳ họp có 15 báo cáo do Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND và các cơ quan trong khối tư pháp trình, 2 dự thảo Nghị quyết thường kỳ; 01 nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2022 và 4 Nghị quyết chuyên đề.

Kỳ họp sẽ dành 1 ngày để tiến hành thảo luận và chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và những vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.

Tại kỳ họp này, ngoài các nội dung thường kỳ, kỳ họp sẽ bàn sâu về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hồng Lĩnh; chương trình phát triển đô thị của thị xã đến năm 2030; Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; đề án về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021 - 2025.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã yêu cầu, trên cơ sở kế hoạch kỳ họp, đề nghị UBND thị xã, các ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, Đề án, dự thảo nghị quyết bảo đảm về thời gian và đúng quy định pháp luật, các ban HĐND thực hiện tốt công tác thẩm tra; các đại biểu HĐND thị xã nghiên cứu kỹ tài liệu, chuẩn bị nội dung thảo luận, chất vấn, tập trung vào các nội dung chuyên đề mà HĐND bàn và quyết định, góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực thi của các Nghị quyết khi được ban hành./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.331.072
    Online: 28