Chiều ngày 3/6, Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2021. Đến dự có đồng chí Đinh Thị Hương – UVBTV Thị ủy, Trưởng Ban dân vận Thị ủy, Trưởng các ban ngành đoàn thể, các ngành phối hợp; lãnh đạo các phường xã. Đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND Thị xã và đồng chí Hồ Văn Phong - Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị.

    Thực hiện BHXH, BHYT toàn dân năm 2020 và 2021, ngay từ đầu năm thị xã Hồng Lĩnh đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch sát đúng, phù hợp với tình hình đặc điểm của các địa phương. Huy động cả hệ thống chính trị từ thị đến cơ sở cùng vào cuộc. Đặc biệt, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đối với người lao động và tất cả các nhóm đối tượng trên phạm vi toàn thị xã bằng nhiều hình thức như thông qua hội họp, panô áp phích, trên các hệ thống thông tin đại chúng, phát tờ rơi... Kiện toàn mở rộng hệ thống đại lý thu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, phát triển tăng nhanh đối tượng tham gia.

    Tính đến tháng 12/2020, tổng số thu là 116,8 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, 5 tháng đầu năm 2021 tổng số thu 48,5 tỷ đồng. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, tính đến 31/5 năm 2021, toàn thị có 6.923 người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó có 5.352 người tham gia BHXH bắt buộc, 1571 người tham gia BHXH tự nguyện, 4.649 người tham gia BHXH thất nghiệp. Tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHXH so với lực lượng trong độ tuổi đạt 37% tăng 2% so với năm 2020; tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2020 là 94%, 5 tháng đầu năm 2021 là 91%. Công tác khám chữa bệnh đã được các cơ sở đổi mới tinh thần thái độ phục vụ, phát triển các dịch vụ kỹ thuật gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nên năm 2020 có 123.177 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh BHYT với tổng chi gần 52,189 tỷ đồng; 5 tháng đầu năm 2021 có 57.428 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT với tổng số chi gần 25,114 tỷ đồng.

Đồng chí Hồ Văn Phong - Giám đốc BHXH thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, 5 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2021

    Công tác giải quyết chế độ chính sách, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho đối tượng thụ hưởng; các chính sách mới về BHYT được cập nhật kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, có tác dụng chấn chỉnh, thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phong cách tác phong phục vụ của cán bộ nhân viên ngành BHXH được thay đổi mạnh mẽ, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

    Tại hội nghị, lãnh đạo thị xã, các phường, xã, các nghành phối hợp đã phát biểu ý kiến nêu lên những cách làm hay và sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, cũng như các khó khăn, tồn tại cần phải khắc phục, tháo gỡ trong trong quá trình thực hiện, nhất là trong giai đoạn dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp.

    Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hồng - PCT UBND thị xã, trưởng Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân thị xã đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những tồn tại hạn chế, ảnh hưởng đến chỉ tiêu được giao.

    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã yêu cầu BHXH thị xã, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần có các giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ đó là: Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Phối hợp đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trong khám BHYT, với mục tiêu chung hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao trong năm 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 866.780
    Online: 4