Sau khi thu hoạch xong lúa vụ Xuân, bà con nông dân thị xã Hồng Lĩnh tập trung ra quân làm đất sản xuất vụ hè thu đảm bảo theo đúng lịch thời vụ.

    Sau khi Công ty TNHH Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và các địa phương điều tiết nước đầy đủ, bà con nông dân đã tập trung vệ sinh đồng ruộng, huy động máy móc, tiến hành cày bừa và chuẩn bị các điều kiện sản xuất hè thu. Toàn thị phấn đấu hoàn thành khâu làm đất để kịp thời gieo cấy trên 1.010 ha lúa hè thu đúng lịch thời vụ.

    Theo đề án sản xuất vụ hè thu, các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ, quy hoạch và cơ cấu giống theo các vùng sản xuất tập trung cho một xứ đồng, một loại giống cùng một quy trình sản xuất. Khuyến khích chuyển toàn bộ diện tích cấy lúa hè thu sang gieo thẳng, sử dụng các giống lúa ngắn ngày và đảm bảo gieo đồng loạt, tuyệt đối không để ruộng hoang đối với vùng thuận lợi sản xuất. /.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 2.761.947
    Online: 72