UBND thị xã vừa tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã.

    Để thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch gồm 2 phương án cụ thể đó là: Khi chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn thị xã và khi xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên trên địa bàn thị xã và có ca lây nhiễm trong cộng đồng, phong toả khu vực dân cư. Theo đó công tác chỉ đạo, điều hành cũng sẽ được thực hiện theo từng phương án. Thị xã cũng sẽ làm tốt công tác phòng chống dịch cho các buổi tiếp xúc cử tri, trong thời gian tổ chức bầu cử, thành lập các tổ y tế tại tất cả các điểm bỏ phiếu cố định và di động, đảm bảo vật tư, hóa chất, trang phục phòng chống dịch, chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu như: Vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, dụng cụ đo thân nhiệt…với mục đích chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả  các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có  thể xẩy ra trên địa bàn thị xã.

    Kế hoạch của UBND thị xã cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND, Ủy ban bầu cử các phường xã.

    Trên cơ sở nội dung kế hoạch đề ra, đồng chí Đinh Văn Hồng, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND, Ủy ban bầu cử các phường xã căn cứ nhiệm vụ được giao làm tốt công tác chuẩn bị và tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.524.398
    Online: 33