Để góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sắp tới, trong thời gian này thị xã Hồng Lĩnh đang tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền sát với yêu cầu thực tế đặt ra.

Không khí về Cuộc bầu cử - Ngày hội của non sông đang đến gần.

(Ảnh: Các biển pano hộp đã được trang trí tại Ngã tư thị xã Hồng Lĩnh)

    Mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều, ông Vũ Ngọc Lai cán bộ trực trạm truyền thanh của phường Đậu Liêu đều đặn tiếp phát các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài PT&TH Hà Tĩnh, của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh. Ngoài ra, ông còn dành một thời lượng lớn để phổ biến các nội dung liên qua đến Luật bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 và các văn bản liên quan đến bầu cử.

Ông Lai đang đọc bài phát thanh tuyên truyền về Cuộc bầu cử

    Ông Vũ Ngọc Lai cho biết :“Để việc tuyên truyền có chất lượng, ông Lai đã thu thập các tài liệu chính thống liên quan đến công tác bầu cử, thông qua đó tuyên truyền nhằm nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến cử tri và người dân trên địa bàn”.

Các tuyến đường đã được trang trí bằng cờ Đảng, cờ Tổ quốc

    Chủ động, tập trung cao, đa dạng hóa công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 những ngày này, hình ảnh cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn khẩu hiệu được treo khắp các tuyến đường, khu vực dân cư, nơi công cộng trên khắp các địa bàn phường, xã ở thị xã Hồng Lĩnh. Việc tuyên truyền trực quan này giúp người dân hiểu hơn về vai trò, trách nhiệm của mỗi cử tri, từ đó phấn khởi, tự hào để chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ của mình.

Cán bộ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông đang treo cờ, trang trí tại các tuyến đường Trần Phú

    Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng bằng nhiều hình thức nhằm chuyển tải đầy đủ, kịp thời các nội dung bầu cử đến cử tri và các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung chính: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND các cấp nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp; vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026. Qua đó, khơi dậy phong trào thi đua; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua để cử tri và toàn thể Nhân dân cùng hướng về ngày hội lớn.

Các tấm pano cỡ lớn đã được thay mới để chuẩn bị cho "Ngày hội non sông"

    Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, Uỷ ban bầu cử thị xã Hồng Lĩnh đã tập trung thực hiện công tác này theo đúng các yêu cầu và kế hoạch đề ra. Từ khi triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đến nay, công tác tuyên truyền đã được thị xã thực hiện nghiêm túc, đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức như cổ động trực quan, treo pano, ap phích, băng rôn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Tập trung tuyên truyền về nội dung văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, HĐND, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử để mọi người dân biết và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của công dân”. 

Các cơ quan cũng đã tổ chức trang trí Cổng trụ sở cơ quan để tuyên truyền về Cuộc bầu cử

    Ban Tuyên giáo Thị ủy; Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Tư pháp và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông là các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu và tuyên truyền cho công tác bầu cử. Thị xã Hồng Lĩnh cũng đã làm mới 6 cụm pano lớn đặt ở vị trí trung tâm, chú trọng tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, mạng xã hội; chỉ đạo thay mới, bổ sung xây dựng hơn 50 khẩu hiệu, 100 cụm pano, cờ phướn, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc...trên các trục đường chính, khu vực trung tâm, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

    Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp sắp tới; nắm vững nội dung chủ yếu các văn bản của Đảng, Nhà nước về tổ chức cuộc bầu cử.

    Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh qua đó giúp người dân địa phương thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mọi người vừa thi đua lao động sản xuất, vừa tích cực tham gia các công tác chuẩn bị và hướng về ngày bầu cử.

Khẩu hiệu được treo tại Trường Tiểu học Nam Hồng

    Công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử được đẩy mạnh trong cả 3 giai đoạn: tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử. Thông qua các kênh thông tin, các hình thức đa dạng, từng ban, ngành, địa phương đã tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị, quá trình bầu cử, kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Đồng thời, nêu cao cảnh giác, tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

   Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thị xã Hồng lĩnh đã và đang tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, vừa động viên Nhân dân trong toàn thị tích cực thi đua lao động, lập thành tích hướng về cuộc bầu cử; vừa tạo không khí sôi nổi, phấn khởi để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
    Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
     Liên kết website
    Thống kê: 1.789.479
    Online: 42